Halloween na Spořilově.
Největší dýně v Severozápadní V.

Halloween se slaví poslední říjnový večer. Tento svátek pochází ještě z keltských dob, kdy pro Kelty končilo léto a prvním listopadem začínal nový rok.
Původní keltský název poslední říjnové noci byl Samhain podle keltského boha Samhaina (Sow- en, Anwinn), který byl podle víry starých Keltů pánem mrtvých. Podle keltských představ byl této noci předěl mezi světem živých a mrtvých nejmenší ze všech dní v roce.
A proč Halloween? V dobách rozmachu katolické církve se její představitelé, zvlášť papež Bonifác, snažili vymýtit pohanské tradice a propagovat mezi lidmi křesťanství. Protože byl Samhain mezi obyvatelstvem považován za jeden z neoblíbenější svátků, nahradili jej novým křesťanským svátkem Všech svatých nebo blahoslavených. Původní dlouhý název All Hallows Evening (večer všech svatých) si lidé zkrátili na Halloween.
Halloween bez vydlabané tykve by nebyl Halloween! Projděte se po Spořilově a uvidíte, jak se tento importovaný svátek rozmohl. Největší dýni jsme našli v Severozápadní V.

Další tykve ze Severozápadní V.