Průvodce Praha: Spořilov: Gymnázium


Gymnázium
Celkový pohled


Tělocvična


JídelnaBudova gymnázia Postupická 2600 byla postavena jako ZDŠ pro zde budované sídliště Spořilov I. v roce 1967. V jednom ze školních pavilonů bylo v roce 1983 zřízeno gymnázium, a to nejen pro Spořilov, ale i pro širší spádovou oblast.
Ve školním roce 1983-1984 mělo čtyřleté gymnázium pět tříd prvního ročníku, ale v době prvních maturit už gymnázium mělo 11 tříd.
První ředitelkou gymnázia byla v letech 1983-1990 Alena Zemková. Po ní nastoupila do této funkce Helena Absolonová.
V roce 1992 se škola přestěhovala z vedlejšího pavilonu do dnešní budovy a ředitelka začala uvažovat o přístavbě školy. Podařilo se jí také prosadit novou formu denního studia - 1.9.1994 byly otevřeny první dvě třídy šestiletého studia, které se prozatímně nacházely v prostorách ZŠ Jižní a později na ZŠ Na Chodovci. V té době měla škola 420 studentů ve 14 třídách (6 tříd šestileté a 8 tříd čtyřleté studium).
V roce 1995 došlo k rekonstrukci a nástavbě budovy o třetí patro. Fasáda pak dostala dnešní žlutý nátěr. Zároveň byla provedena i vnitřní přestavba, která umožnila zvýšit počet tříd na patnáct.
Na začátku nového tisíciletí byla rekonstruována jídelna, venkovní hřiště dostalo moderní povrch a podstatných úprav doznala i tělocvična. Rovněž byly modernizovány odborné učebny a kabinety.
Ve školním roce 2015/2016 má už škola 20 tříd s cca 570 žáky; poskytuje všeobecné gymnaziální vzdělávání, v posledních dvou ročnících obou typů studia si žáci volí z bloku seminářů podle individuálního zájmu a budoucího studijního zaměření.

[Na začátek stránky]