Dynamika ústupu zalednění v Severní Americe na konci poslední doby ledové


Martin Margold
Department of Earth and Atmospheric Sciences, University of Alberta, Edmonton, Canada
&
Department of Physical Geography, Stockholm University, Sweden

čtvrtek 5. ledna 2017, 16:00 hod. v sále GFÚ


Značná část Severní Ameriky byla během chladných období čtvrtohor – glaciálů – pokryta pevninskými ledovci a většina vyšších horských masívů byla zaledněna ledovci alpského typu. Přednáška se zaměří na ústup tohoto zalednění na sklonku poslední doby ledové. Dynamika zániku severoamerických ledovcových štítů bude popsána v časových a prostorových souvislostech a vztažena k nárůstu hladiny světového oceánu a osídlení Ameriky prvními lidmi. Dynamika odlednění na konci pleistocénu bude též diskutována s ohledem na vývoj současných ledovcových štítů v podmínkách probíhajícího globálního oteplování.