Týden vědy a techniky 2010

Úplný program 10. ročníku TVT 2010 pořádaného Akademií věd ČR ve dnech 1.-7. listopadu 2010

Přednášky pro veřejnost: Jan T. Kozák: Účinky zemětřesení a vulkanických erupcí na starých rytinách. pondělí 1. listopadu 2010, 14:30 hod. Studovna Knihovny Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
V Evropě 15.–19. století suplovaly grafické tiskařské techniky – především mědiryt – roli dnešních sdělovacích prostředků: grafické obrázky totiž přinášely, i když často se zpozděním a obsahovou deformací, jako jediné aktuální informace širokým vrstvám převážně negramotného obyvatelstva. Přednáška Jana T. Kozáka, pracovníka Geofyzikálního ústavu AV ČR, odborníka na tato tematická historická vyobrazení, představí na tři desítky nejatraktivnějších, málo známých obrazových kompozic - rytin tohoto druhu. V doprovodných komentářích k jednotlivým obrazům účinků zemětřesení a vulkanických erupcí upozorní dr. Kozák na zajímavosti a výpovědi o neočekávaných situacích, které dnes můžeme z těchto kompozic vyčíst.

Aleš Špičák: Islandské sopky. pondělí 1. listopadu 2010, 17:00 hod. přednáškový sál, Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Boční II/1401, Praha 4-Spořilov
Pro mnohé překvapivý vliv erupcí sopečného komplexu Ejafjallajökull na letecký provoz nad Evropou na jaře t. r. upřel pozornost veřejnosti celého světa na islandské vulkány nikoli pouze jako na oblíbenou turistickou destinaci, ale též původce nezanedbatelných rizik pro společnost. Díky dlouhé psané historii vyspělé kultury Islandu jsou minulé aktivity tamních vulkánů dobře zdokumentovány. Zcela mimořádné jsou příčiny vzniku a současné aktivity islandských sopek: kombinuje se zde vliv magmatismu středooceánského riftu, táhnoucího se středem Atlantiku, se vzestupnými magmatickými proudy tzv. plášťového chocholu.

Michal Filippi (Geologický ústav AV ČR, v.v.i.), Jiří Bruthans (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy): Výzkum jeskyní a solných hor v Íránu. úterý 2. listopadu 2010, 17:00 hod. přednáškový sál, Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Boční II/1401, Praha 4-Spořilov
Před více než půl miliardou let se v oblasti dnešního Íránu usazovaly ve vysychajícím moři vrstvy soli, které se postupem času dostaly hluboko pod zemský povrch. Za značných tlaků, které panují hlouběji v zemské kůře, se sůl stala plastickou a byla vytlačována k povrchu ve formě obrovských podzemních solných sloupů – pňů. Jelikož je sůl hornina dobře rozpustná vodou, vznikl v povrchových částech solných pňů kras, neboli krajina s kaňony, propastmi a jeskyněmi, jakou zná naše veřejnost z vápenců Českého nebo Moravského krasu. Rychlost rozpouštění v soli je však řádově vyšší než ve vápencích, takže v solném krasu je možné pozorovat procesy, které jsou ve vápencích neměřitelně pomalé. Projekt NAMAK se zaměřuje na vysvětlení vzniku jednotlivých solných krasových forem, na porozumění proudění vody v solných pních a jejich okolí a na datování povrchu solných pňů pro osvětlení jejich vývoje. Získané poznatky navíc podporují rozvoj ochrany přírodních památek v Íránu.

Stanislav Ulrich: Český masív není kráter aneb jak kolize kontinentů zformovala střední Evropu. čtvrtek 4. listopadu 2010, 17:00 hod. přednáškový sál, Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Boční II/1401, Praha 4-SpořilovHlavní stavební jednotky Českého masívu, geologického útvaru, na němž leží většina území České republiky, byly kdysi od sebe vzdáleny tisíce kilometrů a odděloval je oceán. Období, kdy se tyto stavební jednotky spojily a vytvořily základ Českého masívu, bylo velmi dramatické, s intenzivní sopečnou činností a tvorbou vysokých pohoří, podobné tomu, co se dnes odehrává např. v Indonésii nebo v Andách. David Uličný: Přijde potopa anebo už byla? Změny hladiny oceánu v historii Země, role klimatu a pohybů zemské kůry. čtvrtek 4. listopadu 2010, 11:00 hod. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3, Praha 1

Sdělovací prostředky přinášejí často zkreslený a zkratkovitý pohled na změny mořské hladiny, které v současné době probíhají a v souvislosti s klimatickými změnami mohou v měřítku desítek až stovek let získat dramatický rozměr. V geologických časových měřítkách, od stovek a tisíců let až po desítky milionů let, se hladina oceánu měnila stále, ať už globálně či lokálně. Co vyčteme z geologického záznamu o příčinách a důsledcích změn hladiny moře? Jaká varování pro budoucí vývoj klimatu geologická historie obsahuje? Aleš Špičák: Islandské sopky. pátek 5. listopadu 2010, 9:00 hod. sál č. 205, Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
Pro mnohé překvapivý vliv erupcí sopečného komplexu Ejafjallajökull na letecký provoz nad Evropou na jaře t. r. upřel pozornost veřejnosti celého světa na islandské vulkány nikoli pouze jako na oblíbenou turistickou destinaci, ale též původce nezanedbatelných rizik pro společnost. Díky dlouhé psané historii vyspělé kultury Islandu jsou minulé aktivity tamních vulkánů dobře zdokumentovány. Zcela mimořádné jsou příčiny vzniku a současné aktivity islandských sopek: kombinuje se zde vliv magmatismu středooceánského riftu, táhnoucího se středem Atlantiku, se vzestupnými magmatickými proudy tzv. plášťového chocholu.

Dny otevřených dveří: Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Boční II/1401, 141 31 Praha 4-Spořilov Kontakt pro veřejnost: sekretariát, tel.: 267 103 327, E-mail: gfu@ig.cas.cz Datum a doba otevření: pátek 5. listopadu 2010 (9:00–17:00 hod.), sobota 6. listopadu 2010 (9:00–17:00 hod.)

Témata přednášek a exkurzí:

  • Jak měříme a vyhodnocujeme zemětřesení (J. Zedník, B.Růžek)
  • Západní Čechy – oblast zemětřesných rojů a minerálních pramenů (A.Boušková, J.Horálek)
  • Zemětřesení na stole (A.Špičák)
  • Využití geotermální energie v České republice (J.Šafanda, P. Dědeček)
  • Sledování stability svahů Krušných hor při těžbě uhlí (B. Chán)
  • Magnetismus a životní prostředí (A. Kapička, E.Petrovský)
  • Geologické procesy v laboratoři - (P. Závada, M.Machek, D. Uličný)

V Seminariu seismického oddělení v přízemí lze shlédnout patnáctiminutový film „Zemětřesení v západních Čechách“, natočený Krátkým filmem Praha ve spolupráci s Geofyzikálním ústavem a Katedrou geofyziky Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy University.
Na stěnách centrálního schodiště a postranních schodišť si prohlédněte historická vyobrazení zemětřesení, sopečných erupcí, sesuvů a důlních otřesů z rozsáhlé sbírky Jana T. Kozáka.
Návštěvníci Geofyzikálního ústavu si také budou moci navštívit Geopark Spořilov v areálu ústavu a zahrát si interaktivní hru „Najděte svůj Kámen mudrců“. Proniknete do tajemství o horninách, které Vám pomůže vidět to, co je obyčejnému člověku neviditelné. V úkolech, které budete v Geoparku plnit, se pak přesvědčíte, nakolik se vaše oči staly očima mudrců. A Kámen mudrců? Jeho tajemství odhalíte na konci hry.Výstava Rovnoběžky a průsečíky:3.-30.11.2010 Galerie Národní technické knihovny, areál ČVUT, Technická 6, Praha 6
Výstava ROVNOBĚŽKY A PRŮSEČÍKY zkoumá vztah výtvarného umění a vědecké práce. Výtvarníci zastoupení na výstavě jsou blízcí vědeckému bádání v promyšleném přístupu k tvorbě, v originalitě použitých technik a postupů, v úsporném projevu a ve snaze o vyjádření výtvarného názoru bez ohledu na v současnosti převažující trendy a okamžitý finanční efekt. Výběr zastoupených umělců vychází z třiceti výstav cyklu Setkávání pořádaných v Geofyzikálním ústavu AV ČR od r. 2002. Je motivován mj. podobnostmi a analogiemi s vizuálními výstupy vědecké práce – se záznamy a modelacemi přírodních událostí, s grafy apod.
Vystavená díla jsou často námětově i formálně velice odlišná, ale zároveň mají společnou podstatu. Neopakují se v nich ověřené metody, manýristické způsoby, nejsou literárně popisná, jsou často otevřená různým možnostem, nejrůznějším výkladům. Zvlášť výrazně je zastoupena experimentální tvorba, hledání nových výtvarných forem pro vyjádření staro-nových pocitů i současných vztahů a situací. Převážně jde o abstraktně působící díla, ale nikdy o pouhé formální hříčky; vždy mají logiku a pevnou vazbu na realitu.
Vernisáž výstavy Rovnoběžky a průsečíky se koná ve středu 3. listopadu 2010 od 17 hodin v prostorách Galerie Národní technické knihovny v areálu ČVUT v Dejvicích. Kurátorem výstavy je Aleš Špičák z Geofyzikálního ústavu AV ČR.
V prostorách Galerie Národní technické knihovny bude vystaven také exponát Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.