Aktuality

Dny otevřených dveří v Geofyzikálním ústavu AV ČR 6.-7. 11. 2015

Průčelí Geofyzikálního na Spořilově (architekt Zdeněk Pokorný)

Geofyzikální ústav

Geofyzikální ústav se zabývá základním výzkumem fyziky Země. Jeho hlavním programem jsou vědecké studie na regionální bázi, jejichž cílem je přispět k objasnění stavby zemské kůry a litosféry, geodynamického vývoje a fyzikálních vlastností Země a jejího okolí. K tomuto účelu je využíváno studií rozložení geofyzikálních polí v prostoru a čase v návaznosti na laboratorní výzkum vybraných vzorků hornin v odpovídajících tlakových a teplotních podmínkách. Práce ústavu směřuje k získání poznatků využitelných i pro cílenou prospekci, prevenci přírodních katastrof a ke snížení škodlivých dopadů na člověka a jeho činnost. Ústav provozuje řadu observatoří (seizmické, gravimetrické, magnetometrické, geotermické).

Témata dnů otevřených dveří na spořilovském pracovišti 6. a 7. listopadu 2015
 • Jak měříme a vyhodnocujeme zemětřesení
 • Západní Čechy – oblast zemětřesných rojů a minerálních pramenů
 • Zemětřesení na stole
 • Využití geotermální energie v České republice
 • Horniny pod mikroskopem
 • Magnetismus a životní prostředí
 • Geologické procesy v laboratoři
Doprovodný program
 • Na stěnách centrálního schodiště a postranních schodišť jsou vystavena historická vyobrazení zemětřesení, sopečných erupcí, sesuvů a důlních otřesů z rozsáhlé sbírky Jana Kozáka.
 • V Seminariu seismického oddělení v přízemí lze zhlédnout patnáctiminutový film „Zemětřesení v západních Čechách“, který natočil Krátký film Praha ve spolupráci s Geofyzikálním ústavem a Katedrou geofyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Venkovní expozice
 • Návštěvníci také mohou navštívit Geopark Spořilov ve spodní části areálu Geofyzikálního ústavu a zahrát si interaktivní hru "Najděte svůj kámen mudrců" (Lenka Špičáková, materiály ve vrátnici). Podrobnější informace o jednotlivých exponátech Geoparku jsou též k dispozici na webové stránce: http://www.ig.cas.cz/popularizace/geopark-sporilov.
Vnitřní expozice
 • 6. 11. 2015 až 29. 1. 2016 Zdeněk Prokop: Rytmy a melodie (obrazy)
  Zdeněk Prokop (1934) hledá v části své tvorby souvislosti mezi hudbou a výtvarným uměním, hudební díla (Antonio Lucio Vivaldi, Glenn Miller, Dave Brubeck, Dizzy Gillespie, Leonard Bernstein, Steve Reich ad.) převádí do vlastního systému barev a tvarů. Skladba obrazů viditelně sleduje některá pravidla (následnost plošných prvků a barev evokují hudební rytmy), a současně (ve volbě obrazců, v dělení plochy, v osobně zvoleném koloritu, v užití barevných tónů, polotónů a čtvrttónů) je dána malířovou libostí. Vztahy mezi hudebními díly a jejich výtvarným vyjádřením (přepisem) se zabývala řada umělců (u nás např. Zdeněk Pešánek nebo Arne Hošek), ale pravidlo umožňující plnou transformaci z jedné vzdálené formy do druhé neexistuje, jsou jenom osobní řešení. Zdenek Prokop, hledající s obdivuhodnou tvrdošíjností vlastní, nikým neovlivněnou a z ničeho neodvozenou formu, klade na diváka velké požadavky: chce, aby pronikl do světa budovaného s vlastní logikou na vlastních axiomech, větách a definicích. Hudba se rozvíjí časem, obrazy i kresby lze pojmout okamžitě, jakoby naráz. Plné prožití výtvarného díla ale také vyžaduje čas, i když je to čas jiný, čas diváka.
 • Payerův obraz "Záliv smrti"


Místo konání: Boční II/1401, Praha 4
Kontakt: Kateřina Bohovyčová, tel.: 267 103 327, e-mail: gfu@ig.cas.cz

Registrace: pro školy žádoucí, pro jednotlivé návštěvníky není nutná