Spořilov: Osobnocti

Generál justiční služby JUDr František Šlapák [1893-1965]František Šlapák

Generál Šlapák se aktivně zúčastňoval sokolských akcí na Spořilově a dokonce hrál spolu se svou ženou Marií v sokolském amatérském divadle.

František Šlapák se narodil 3.12.1893 v Plzni a zemřel 19.7.1965 v Praze.
Základní školu a gymnázium navštěvoval v Plzni. V letech 1917-18 bojoval na italské frontě. Po návratu studoval práva na KU v Praze a od roku 1934 působil v Praze Na Pohořelci v justiční službě, naposledy jako plukovník.
Za revoluce v roce 1945 jako člen Revolučního národního výboru vládního vojska v Praze organizoval obsazení Čs. rozhlasu.
V roce 1948 byl povýšen na generála justiční služby s účinností dnem 1.4.1948.
- - -

Po únorovém převratu 1948 se stal hlavní inspirátor a vykonavatel decimace většiny generality a demokraticky orientované části důstojnického sboru, strůjce řady vykonstruovaných procesů s generály a důstojníky i mnoha justičních vražd divizní generál Reicin.
A právě tehdy byl generál JUDr Šlapák jmenován šéfem komise, která měla ve věznicích prověřit Reicinovy zločiny. Komise se objevila před vyhlášenou mučírnou, tzv. "domečkem" 10. května 1951, ale neuspěla. Vykonavatel nezákonných postupů škpt. František Pergl odmítl generálem pověřené lidi vpustit dovnitř. Generál JUDr Šlapák tedy vydal nový rozkaz, a to vniknout do objektu ještě téže noci i za cenu násilí. Tentokrát byli mučitelé přistiženi při "práci". To umožnilo JUDr Šlapákovi brzy vydat kompletní zprávu konstatující, že hlavním iniciátorem všech nezákonností byli Reicin a jeho nástupce Musil, ve vazbě ovšem skončil i Pergl a mnozí referenti 5. oddělení.Generál Šlapák v sokolském kroji

František Šlapák bydlel na starém Spořilově, Severozápadní II., číslo 385/46.

[Na začátek stránky]