Spořilov: Osobnosti: Ostatní

div. gen. Bruno Seits [1869-?]Bruno Seits
Bruno SEITS se narodil 1. 8. 1869 v Hutisku-Solanci u Rožnova pod Radhoštěm a zemřel v Praze (?).
Vojenskou službu nastoupil jako jednoroční dobrovolník u bývalého hanáckého pluku č. 54 v Olomouci, ve kterém sloužil i po aktivování jako nižší důstojník a později jako pobočník praporu. Delší dobu působil jako učitel na kadetní škole v Budapešti a na vyšší vojenské reálce v Hranicích.
V I. světové válce byl velitelem praporu, pak pluku a později skupiny, jak na ruském, tak i na italském bojišti na straně Rakouska.
Ihned po převratu však, přestože byl německé národnosti, nastoupil službu v československé armádě u 54. pluku v Hranicích. V té době byl 54. pěší pluk nasazen k potlačování nepokojů na severní Moravě a Slezsku a likvidoval separatistickou provincii Sudetenland. V dubnu 1919 se pluk účastnil akcí proti polským ozbrojeným silám. Seitz jako velitel kombinovaného pluku se pak také aktivně účastnil bojů proti Maďarům na Slovensku ve skupině generála Hanáka.
Ještě v roce 1919 byl přidělen ke skupině franc. generála Eugéne Mittelhausera. Později působil jako úsekový velitel v Banské Štiavnici, dále jako zástupce velitele 3. pěší brigády v Lučenci a jako prozatímní velitel 35. pěšího pluku. V roce 1921 postavil a organizoval 16. pěší pluk v Rožňavě, jehož velení převzal a roku 1922 byl jmenován plukovníkem. V roce 1923 byl ustanoven velitelem 18. pěší brigády v Žilině a od února 1924 povýšen na generála V. hodnostní třídy. V roce 1926 byl jmenován velitelem 5. pěší divize v Českých Budějovicích. Ve funkci zůstal jen do roku 1929, kdy ho nahradil Stanislav Čeček a Bruno Seitz odchází do Prahy do výslužby. Na Spořilově přispěl finančně na výstavbu sokolovny.
Adolf Branald se o něm zmiňuje (Převleky ... str 98) v souvislosti s tím, že oba jeho synové se dali za války k SS a v roce 1945 ze Spořilova uprchli.Bruno Seits bydlel na Spořilově, Jižní náměstí, čp. 924

[Na začátek stránky]