Spořilov: Osobnosti:

brig. gen. Vojtěch Holub [1883-1971]Vojtěch Holub
Vojtěch Holub se narodil 13. 12. 1883 v Podgórzie u Krakova.
Navštěvoval německé reálné gymnázium v Praze a Brně a po maturitě (10.7.1901) studoval na Marine-Intendant-Schulle v Pule. V září roku 1901 se stal administrativní důstojník na lodích SMS Bellona, SMS Szigetvár, SMS Erzherzog Karl, SMS Kronzprinz Erzherzog Rudolf a SMS Zara.
V letech 1909-1913 studoval na vídeňské univerzitě (historicko-právní studia ukončil ve Vídni absolutoriem dne 20.6.1923).
Od června 1913 byl hlavní hospodář křižníku SMS Szigetvár a od července 1915 pobočník velitele zásobování Kriegs-Hafen-Kommando v Pule.
Od května 1918 byl referentem námořní sekce Ministerstva války, námořní komisař I. třídy (t. j. major intendantstva).
Po převratu v listopadu 1918 vstoupil do Branné moci RČS, zmocněnec MNO pro převzetí intendančního lodního materiálu ve Vídni a téhož roku od prosince správní referent Námořního odboru MNO.
Dne 1. dubna 1919 povýšen na lodního intendančního majora a od října 1919 správní referent lodního oddělení MNO.
Dne 15. září 1920 převeden k správnímu odboru MNO a pověřen funkcí sekretáře přednosty Správního odboru MNO. Dne 22. 12. 1922 jmenován podplukovníkem intendantem. Od ledna 1927 přednosta zásobovacího a ubytovacího odboru MNO. Dne 21.2.1929 povýšen na plukovníka a konečně dne 1. července 1937 povýšen na brigádního generála.
V červenci 1939 byl penzionován, ale zapojil se do odbojové činnosti. Dne 23. května 1947 definitivně odešel z armády do civilu.
Zemřel 7. 7. 1971 v Praze.
----
intendační = týlový
SMS = (Seiner Majestät Schiff) loď Jeho Veličenstva
Szigetvár = město v MaďarskuGenerál ve své pracovně


Bydlel na Spořilově, Jihozápadní IV., 1101/29 (pohřben v Týnci nad Labem)


[Na začátek stránky]