Aktuality

  Veřejné fórum na Spořilově 12. 1. 2016
Městská část Praha 4 pořádala v rámci místní Agendy 21 již čtvrté veřejné fórum pro obyvatele Prahy 4, tentokrát zaměřené na Spořilov. Diskuse se měla věnovat dopravě na Spořilově, o přiblížení samosprávy občanům, veřejným prostranstvím (např. Roztylském náměstí), o parkovacích zónách aj.