Dobrý den,

... o tomhle víte? Je to na hranici území P-4 a pro nás jako Spořilov je to opět devastující - nejenom, že to dramaticky zahustí území, se všemi negativními dopady do území také Prahy 4 - zejména doprava, ovzduší a parkování, ale přinese i řadu velmi konkrétních negativních dopadů přímo na starý Spořilov -
- nastavěním vysokých budov podél dálnice dojde k tvrdému odrazu hluku z dálnice přímo do starého Spořilova - NEREGULOVATELNÉMU - při šíři dálnice to již žádné stěny nezastaví. Přitom jde zjevně o to odclonit si tamní prostor právě od dálnice ... na úkor druhé strany a Prahy 4
- Parkování - se nevyhnutelně přelije do prostor starého Spořilova - nejvíce na ráně pak je oblast Jižního náměstí a celý jižní okraj Sp. Modré zóny jsou však pro Spořilov dílem nepoužitelné - kapacita a rozměry ulic místy nic takového neumožňují, ale především jsou svým důsledkem pro ideu a setrvání zahradního města zničující - kde to jen půjde, lidé prolomí ploty a vydláždí zahrady a dokonce i předzahrádky - viz příklady na Hlavní a u Sokolovny ...
(Parkovací dům u metra Roztyly je naopak potřebný a měl tam již dávno být - pozemek dnešního OBI byl původně určen na parkoviště P+R - nestalo se - tedy MĚSTO by mělo postavit alespoň ten parkovací dům, ale blíže metru a aktualizovat celý prostor u stanice metra a prostor autobusového terminálu - včetně optimalizace provozu projíždějících autobusů MHD, aby nezajížděly nesmyslně smyčkami dolů a zase zpět .... )
- přístup pěších lidí od Spořilova do metra - s těmi snad ani návrh vůbec nepočítá - pěší cesta se ztrácí v nastavěných budovách ...
- v širších dopravních vztazích nárůst průjezdné dopravy logicky zasáhne opět starý Spořilov a to především průjezd ulicí Hlavní a dále Lešanskou, Turkovu atd. Neřešená dopravní situace na dálničním trojúhelníku okolo Spořilova - zejména nájezdy a sjezdy, které namísto aby dopravu ze zdejších obytných celků vysávaly a odváděly na nadřazenou komunikační síť - tak jí sem systematicky dílem dokonce navádějí. V případě komplikací např na D-1, JS, SS - pak přímo vylévají - viz současná situace, kdy denně se do oblasti st. Sp. pouští stovky a tisíce vozů, které si zkracují, nadjíždějí, předbíhají a bloudí přes uličky Spořilova. A je to velmi nebezpečné.
Prvním krokem, který je třeba začít diskutovat - je uzavření výjezdu z JS a D-1 na západním konci ul. Hlavní. Je to jeden z těch kamenů úrazu, přes který pak vedou všechny zkratky. A všechna tato tranzitní doprava, která zde v obytné čtvrti nemá co dělat - pak jede přes náměstí, kolem školy ....
- starý Spořilov není v současné době vůbec připraven na 21. století a tlaky a potřeby, které tu vznikají. V zásadě se pomalu hroutí a dochází k nevratným a poškozujícím změnám. A to jak uvnitř, tak vně.
Také na tomto příkladu zamýšlené výstavby v jeho okolí je vidět jak nutně potřebujeme znovusformulovat a potvrdit východiska a cíle zahradního města Spořilova. Naučit se je ctít a hájit. K tomu pak potřebujeme jak pravidla a regulaci vnitřní zástavby, dopravního a parkovacího režimu, případně nějakou formu ochrany zahradního města Spořilov jako celku. Nutně však potřebujeme také DOPRAVNÍ KONCEPT ŠIRŠÍHO OKOLÍ, který by prioritně hájil obytné celky. Zatím jsme se na tomto poli, ale dočkali pouze zákazu vjezdu segwejů ....

Vážení, obracím se na Vás s touto informací a žádostí o zapojení se do této veřejné debaty a zamyšlení se nad naší situací a zejména nad budoucností naší čtvrti. Myslím si, že bychom měli takovéto návrhy na Roztyly odmítnout a žádat naší Radnici, aby tak učinila ve jménu celé městské části Prahy 4.
Veřejné projednání 9.10. od 18 hod v KC Zahrada

S pozdravem Ing Jan Fischer