Praha: Spořilov: Aktuality


Den otevřených dveří v Evangelické akademii na Spořilově ve čtvrtek 28. 4. 2016


Omšelá budova školy

Evangelická akademie je školou zřízenou v roce 1991 Českobratrskou církví evangelickou, otevřenou všem studentům a žákům, kteří chtějí a mohou pomáhat potřebným a pracovat v sociální oblasti.
Humanitně zaměřený studijní obor připravuje žáky ke studiu na vysokých školách, zejména v oborech pedagogika, speciální pedagogika, psychologie, sociální pedagogika a sociální práce a v oborech připravujících učitele pro mateřské, základní nebo střední školy.

  • důraz je kladen na dobrou jazykovou přípravu, povinné jsou 2 cizí jazyky;
  • v porovnání s gymnáziem je zde rozšířena výuka humanitních předmětů, naopak v menším rozsahu se vyučuje fyzika a chemie; rozšířená je i výuka odborných předmětů, např. psychologie, pedagogika, speciální pedagogika, komunikační dovednosti a estetická výchova;
  • od 3. ročníku si žáci volí jedno ze dvou odborných zaměření: humanitní studia nebo více prakticky zaměřenou dramatickou výchovu;
  • ve 3. a L,. ročníku je zařazena čtrnáctidenní odborná praxe. Pedagogické lyceum je vhodné také pro ty, kteří chtějí hned po ukončení střední školy pracovat ve školkách, družinách, v dětských domovech apod.


Nahlédnutí do prostor školy (průvodkyní je Ludmila Čaňková):