Aktuality

  Výměna farářů u sv. Anežky na Spořilově.V neděli 6.9. při obou mších v 8.30 a 10.30 proběhlo za přítomnosti provinciála Jakuba Sadílka OFM oficiální uvedení P. Baroloměje Pavla Černého OFM do farnosti, po mši v 10.30 pak rozloučení s P. Eliášem Pasekou OFM.
Z pověření otce provinciála a vedení provincie byl totiž od 1. září bratr Eliáš převelen do Moravské Třebové. Má se tam starat o klášter s pěti bratry, klášterní kostel, farnost a také o farní kostel s farou.
Přejeme mu hodně úspěchů a spokojenosti na novém působišti.