Spořilov: Aktuality

Výroční koncert Akademie Vadima Petrova Spořilov středa 29.5.2019 18:00 hodinKaždoročně na závěr studia koná Akademie Vadima Petrova na Spořilově přehlídku dosažených studijních výsledků koncertem svých žáků, a to jak těch současných, tak i těch dřívějších.
Pravidelně tu vystupují i abiturenti, kteří překročili devadesátku. K nim patří i houslista ing Vladimír Prchlík.
Pro nás posluchače je to pak také připomínka vlastního mládí, kdy s třesoucíma rukama jsme předváděli rodičům vrzání na vlastních houslích či jiných nástrojích, nebo žasli nad výkony cizích ratolestí, či později svých dětí nebo i vnuků.Dva čiperní devadesátníci, kteří na spořilovských hudebních přehlídkách pravidelně učinkují.

Dva devadesátníci (chemik a elektroinženýr) původně vytvořili duo, ale později přizvali do tria i lékaře MUDr. Jiřího Kubáta (88 let), který hraje na violoncello.Kompletní spořilovské seniorské trio při letošním (únor 2019) učinkování v kostele sv. Anežky.