Spořilov: Aktuality

Co ti Spořilováci pořád mají?Z horní mapy plyne, jak dokonale se magistrát spořilovským postaral o dopravní napojení. Jsou místa, kam vede jen úvozová cesta a na Spořilově ještě remcají. Co na tom, že jsou na Spořilově překračovány kdejaké hygienické limity. Holt nezavděčíš se lidem všem.
Ve středu 3. listopadu 2010 v 18:05 vysílala ČT2 magazín "Nedej se". Mj. byl věnován dopravě na Spořilově po otevření jihozápadního segmentu pražského okruhu. Ten propojuje dálnice D5 a D1.
Na jihovýchodní sektor, propojující D1 a D11 (na Hradec Králové) bohužel nezbylo, ale jak na potvoru tam auta z D5 pořád chtějí jezdit, a tak magistrát vymyslel "geniální" řešení:


Zatímco dříve z D5 směřovaly oba proudy (k D1 a k D2) přes Barrandov na tzv. Jižní spojku (která na takovou zátěž byla stavěná) a teprve před Spořilovem se dělily na proud k D1 a proud k D11, který pokračoval po Jižní spojce, dnes oba proudy míjejí Barrandov, jdou po okruhu a dělí se až na křižovatce s D1. Protože jihovýchodní segment okruhu nestojí, musí se proud směrem k D11 opět vrátit na Jižní spojku. A to znamená 8000 aut denně navíc přímo přes centrum Spořilova.Magistrát si toto řešení pochvaluje. Vždyť si to představte, Barrandovu ubyly dva proudy aut a Spořilovu přibyl jen jeden. Tedy celkově 2-1=1, takže ta trocha dopravy na Spořilově navíc je vyvážena likvidací průjezdné dopravy na Barrandově. Řešení hodné biblického Šalamouna. Teď ať si Spořilov počká na dokončení jihovýchodního segmentu. Že se toho málokdo ze Spořilova dočká, sotva koho na magistrátu zajímá.

Ale ne že by na magistrátu byli tak úplně arogantní. Automobilovou zátěž Spořilovu vykompenzovali dětským hřištěm u Jižní spojky. Co na tom, že si tam děti nehrají. Snaha tu byla!

Ano, jsou na Spořilově remcalové (a je jich hodně), kteří by nejraději proud k D11 nechali na Jižní spojce až do vybudování jihovýchodního segmetu okruhu. Nestálo by to vůbec nic, jen by ten proud opět vedl přes Barrandov. Barrandov by na tom, oproti původnímu stavu vydělal, ubyl by mu jeden proud a Spořilov by nebyl přetnut 11.000 auty za den. Ale to jsou počty, které magistrát neuznává. Raději vymýšlejí zastřešení Spořilovské, ale i před tím se prý musejí provést dlouhodobá měření emisí a hluku, zda se to vůbec vyplatí. Třeba mezitím remcalové vymřou.

V televizním magazínu vystoupilo několik lidí, zastupujících Spořilov i magistrát. Není v našich možnostech zde reprodukovat jejich příspěvky. Tak aspoň několik záběrů:


[Na začátek stránky]