Jak dopadla naše petice a co náJESCHKEm hrozí


Vážení sousedé,
naše společná červnová petice proti převedení kamionů ze "Spořilovské" na Jižní spojku a ul. 5.května byla projednána 20.9.2012 na zasedání zastupitelstva hl. m. Prahy s tímto výsledkem:


  • Zastupitelé názor 702 podepsaných občanu zcela ignorují.
  • Dozvídáme se o dalším zatížení dopravou a zhoršování prostředí - plánování dokonce obousměrného přesunu kamionové dopravy ze Spořilovské (výstavby nájezdových a sjízdných ramp na/z 5. května - Jižní spojka a rekonstrukce mostu u depa Kačerov pro tranzitní dopravu).
  • Požadovaná protihluková opatření na jižní a západní části se nerealizují, ačkoliv veškeré hlukové limity byly a jsou opakovaně překračovány.
  • Další zhoršení stavu na Starém Spořilově plánuje MHMP zavedením tzv. změkčených limitů hluku (+20dB) v úseku Spořilova mezi Jižní spojkou, 5. května/ Lešanskou a Severní I. Limity hluku z 50 dB ve dne a 40 dB v noci se navýší na 70 dB den a 60 dB noc.
  • Dostavba stavby 511 - východní časti okruhu pro odvedení tranzitní dopravy ze Spořilova je v nedohlednu.

Problém s kamionovou dopravou se neřeší, pouze přesouvá z jedné části Spořilova do druhé.
Přijďte nás podpořit na veřejné setkání MHMP s občany, které se uskuteční v jídelně Gymnázia Postupická 31.10. od 18 hodin. Na setkání budou přítomní odborníci Útvaru rozvoje města, kteří přiblíží jednotlivé varianty řešení dopravních problémů na Spořilově.
V boji za lepší životní podmínky na Starém Spořilově pokračujeme. Děkujeme za podporu a těšíme se na další spolupráci.Občanské sdružení: Zdravý Spořilov, o.s.
Kontakt: ispojka@seznam.cz
web: http://zdravysporilov.webnode.cz/Fotoreportáž ze schůze (J. Veselá)