Spořilov: Aktuality

  Doprava na Spořilově


  Spořilovská 29.9.2010 ve 14 hodin

Dne 4. října 2010 se v budově školy konala diskuse nad dopadem otevření jihozápadního segmentu pražského okruhu na Spořilov. Protože těžká doprava ve směru západ-východ (dálnice D5-Kolínská, D11) byla odkloněna na okruh a zpět se vrací na Jižní spojku přes Spořilov, je tento mimořádně dopravou zatížen a obyvatelé Spořilova proti tomu oprávněně protestují. Vyloučení těžké dopravy z Jižní spojky považují za zbrklost a navrhují, aby těžká doprava ve směru západ-východ byla vrácena na Jižní spojku do té doby, než bude dokončen jihovýchodní segment okruhu.
Toto řešení by bylo nejjednodušší a nejlevnější, i když bude Spořilov i nadále zasažen negativními důsledky dopravy, ale citelně méně než dnes.
Zúčastnění dopravní experti i starosta Prahy 4 přislíbili, že tento návrh prověří.
[Na začátek stránky]