Průvodce Praha: Spořilov: Dopravní stavby

  Depo Kačerov


  Administrativní budova depa

V těsné blízkosti Starého Spořilova mezi silniční Jižní spojkou, nákladní železniční Jižní spojkou a spořilovskou ulicí Sliačskou se nachází na ploše 13 ha areál depa metra. Leží na hranici katastrů Michle a Záběhlice (část Spořilov). Depo Kačerov bylo určeno pro obsluhu budované trati C a projektované trati B. Za svou existenci sloužilo všem třem tratím (A, B, C), ale nikdy všem najednou.
Jsou zde rozmístěny provozovny vozového hospodářství, dílenské a montážní haly, budovy sdělovací a zabezpečovací techniky a další drobné provozy, zajišťující pravidelný, bezporuchový a bezpečný chod vlakové dopravy částí tras metra, přidělených do jeho kompetence.
Kromě objektů určených přímo k zajištění provozu metra, jsou zde umístěny sklady, závodní jídelna, prádelna, energetické centrum, neutralisační stanice, sklady pohonných hmot, garáže, požární stanice, administrativní budova, pohotovostní bytové jednotky a další celá řada drobných objektů a obslužních dopravních tepen silničních i kolejových.
Výstavba depa byla zahájena v roce 1969. Celkem bylo třeba vytěžit a přemístit 774 tis. m3 zeminy, provést 137 tis. m3 násypů, uložit do konstrukcí 60 tis. m3 betonové směsi, omítnout téměř 100 tisíc m2 zdiva a zabudovat více než 2 milióny cihel. Celkový stavební náklad činil dle souhrnného projektového řešení 361 mil. Kčs, technologické práce 55 mil. Kčs, souhrnný náklad 516 mil. Kčs.
Stavebně největším a nejnáročnějším objektem je v centru depa umístěný halový komplex o rozměrech 211 x144 metrů (4 haly - celkem 30 725 m2), sloužící k remisování, opravám a čištěn i vozů metra. Ocelovou konstrukci hal o váze cca 1900 tun vyrobily VŽKG Ostrava a montoval Chemont Brno. V halách samotných je uloženo na 5 tisíc metrů kolejí. V čelní stěně halového komplexu je celkem 22 kusů otočných vrat, ovládaných elektromechanicky z ústředního stavědla. V halách je celkem 22 kolejí (15 kolejí pro remizování a provozní ošetření, každá o délce 210 m, 2 koleje pro mytí a ofukování a 5 správkových kolejí). Koleje v hale provozního ošetření jsou v celé délce vybaveny kanály se sníženou boční podlahou. Koleje v remizovací hale jsou vybaveny prohlížecími kanály. Deponovací kapacita je 185 elektrických vozů metra, tj. 37 souprav.
Depo je spojeno vlečkou se železniční stanicí ČD Praha-Krč. Zkušební trať v délce 1 417 m je řešena jako splítková kolej. Trať byla uvedena do provozu v roce 1971. Vede podél přeložené železniční tratě (osobní trať číslo 210 a koleje nákladní železniční jižní spojky). Trať mohou používat jak vlaky metra, tak i běžná železniční vozidla. Protože normální železniční vozy jsou příliš široké a mohly by poškodit postranní napájecí kolej, je trať čtyřkolejnicová a vlaky jezdí od napájecí koleje dále než metro (je to levnější než stavět trať pro metro a vlak zvlášť).
Přístavek pomocných provozů je vybaven dílnami pro údržbu agregátů pneumatické, elektrické a mechanické výzbroje el. vozů metra. K areálu depa přísluší depo pomocných trakčních prostředků (PTP), kde se provádí údržba a opravy lokomotiv. V areálu depa je umístěn sklad maziv a výdejna pohoných hmot, která byla v roce 2005 rekonstruována. Plocha depa pomocných trakčních prostředků je 300 m2, v hale je 5 kolejí o délce 28 m.
Architektonicky nejzajímavější stavbou je výšková administrativní budova, která tvoří dominantu celého areálu depa. Je to dvanáctipodlažní objekt s dvěma podzemními podlažími. Oplášťování budo vy o ploše cca 2000 m2 je z Boletických panelů, jejichž montáž provedly Vojenské stavby, přidružená výroba Horní Počernice. Kolejiště má celkovou délku kolejí cca 11 tisíc metrů.
Projekt i realizaci objektu depa provedl podnik Vojenské stavby.

Dnes jsou v Praze už tři depa, sloužící metru: Kačerov, Zličín a Hostivař, z nichž depo Hostivař je největší.


Schema zástavby areálu depa
 

Letecký pohled na rozestavěný areál (v pozadí Starý Spořilov)


Pohledy do interiéru halového komplexu


[Na začátek stránky]