Průvodce Praha: Spořilov: Dřeviny

  Třezalka kalíškatá - Hypericum calycinum L.


  
Třezalka kalíškatá

V našich podmínkách nalezneme několik druhů stálezelených keřovitých třezalek, které mají původ ve Středomoří. Na Spořilově je to několik exemplářů třezalky kalíškaté. Jde o poléhavý keřík s modrozelenými kožovitými vstřícnými listy. U letorostů jsou vstřícné listy postaveny křižmo, na starých větévkách zpeřeně. Kvete od června do září zlatožlutými květy, kolem 5 cm v průměru. Plod je hruškovitá tobolka 10-14 mm dlouhá, nejprve vzpřímená, ve zralosti visící. Této třezalce se nejlépe daří ve stínu.

  Květ třezalky

  Nezralé plody třezalky

  Plod třezalky (rozpuklý)

Poznámka: třezalka - od staroslovanského třezati=rozdrásati, rozpíchati. Název Hypericum se vyskytuje už u Dioscorida a Plinia, ale byla jím označena jiná rostlina. Slovo bývá odvozováno od řeckého hypo=pod a ereike=vřes, tedy jako rostlina rostoucí mezi vřesem. Jiný výklad dělí slovo Hypericum na hyper=nad a icum-od kmene icon=obraz, od toho, že jej v antice dávali nad obrazy rodinných příslušníků, aby je chránily před zlými silami. Calicinum od řeckého kalix=kalich pak označuje výrazný květní kalich.

[Na začátek stránky]