Mytologie

  Erínie (Furie)
W. Bouguereau: Furie pronásledují Oresta za vraždu své matky Klytaimnéstry, která zabila Orestova otce Agamnenona.

Erínie (od ερι νυειν = bouřiti), u Římanů Fúrie nebo česky Lítice jsou bohyně, které se zrodily z kapek krve Úrana, když ho Kronos vykastroval. Nejčastěji jsou uváděny:

  • Alléktó - bohyně nesmiřitelného hněvu
  • Tisifoné - mstitelka vražd
  • Megaira - závist

Zrodily se dříve než olympijští bohové a proto nepodléhaly jejich vládě. Mstily především vraždy, vzláště pak mezi členy rodiny. U Homéra byly mstitelkami křivé přísahy. Usídlí se ve vrahově domě a viníka pak štvou z místa na místo, dokud není uštván k smrti.
Vypadaly hrůzně - ohyzdný obličej, oči podlité krví, kolem nich kroutící se hady. Místo prstů měly ostré drápy. Pobývaly v hrobech, později v podsvětí. Mohly měnit svůj vzhled a často mívaly psí hlavu, opeřené tělo, netopýří křídla, v rukou hady, důtky nebo hořící tisové větve či pochodně.[Na začátek stránky]