Spořilov: Stromy a keře


Ořešák černý - Juglans nigra L.Ořešák černý (Boční I.)
Ořešák černý je opadavý strom dorůstající až 30 (v domovině při stáří 400 let až 50) m do výšky, až 20 m do šířky a průměru kmene až 2 m. Areál původního rozšíření byl ve střední a východní části severní Ameriky. U nás se poprvé objevuje v roce 1835 v Královské oboře v Praze.
Je sice citlivý na jarní mráz, ale jinak je mrazuvzdorný až do –35°C.
Ořešák černý má širokou, rozložitou korunu. Má silný kořenový systém s kůlovým kořenem. Kmen je přímý a válcovitý. Kůra mladých větví je hnědá, letorosty jsou žláznaté. Listy jsou lichozpeřené (mají 13—23 vejčitě kopinatých, zespodu plstnatých lístků), pilovité, lesklé, mají zelenou barvu a jsou dlouhé až 60 cm. Vyjímečně jsou některé listy i sudospeřené.
Květem ořešáků jsou jehnědy, které vykvétají od května do června. Samčí jehnědy mají žlutou až žlutozelenou barvu a jsou až 10 cm dlouhé, samičí květy jsou menší a jsou dlouhé až 5 cm. Tyto květy jsou samosprašné a jsou opylovány větrem. Z těchto květů se později vytvářejí plody, což jsou ořechy ukryté ve zdužnatělém obalu.
Ořechy vyrůstají buď jednotlivě nebo až po třech plodech, jsou kulovité tmavozelené peckovice a mají tlustou, výrazně rýhovanou skořápku, které se často využívá k výrobě různých ozdob. Jádro má černou slupku. Je sice jedlé, ale natrpklé chuti. Ořechy dozrávají v říjnu.
Tento ořešák není náročný na druh půdy, ale nesnáší stinná stanoviště, kde špatně vyzrává. Nejlépe se však uplatní jako mohutná solitéra v parcích.
Patří mezi nejrychleji rostoucí ořešáky a má velmi hodnotné dřevo s nafialověle hnědým jádrem. Uplatňuje v lesnictví, protože vytváří hladké štíhlé kmeny, jejichž dřevo se zpracovává na překližky a dýhy.


větev ořešáku

plody ořešáku

Detail povrchu slupky ořešáku černého

Zvláštní pozornost si zasluhuje ořešáková tinktura, používaná pro hubení lidských vnitřních parazitů. Vyrábí se ze slupek nedozrálých plodů.
Ing Kubečková připomíná, že ořešák černý je oblíbený strom Lichtensteinů, kteří ho vysazovali v hojném počtu na svých panstvích na jižní Moravě (kolem Lednice).

[Na začátek stránky]