Spořilov

Dymnivka žlutá (Chocholačka žlutá)
Corydalis lutea L. (Fumaria lutea Retz., Pseudofumaria lutea (L.) Med.)


Trs dymnivky u plotu v Severozápadní V.

Na podzim podél spořilovských plotů najdeme na chodnících často tuto stálezelenou žlutě kvetoucí bylinu. Jde o jihoevropskou rostlinu, která úspěšně pokračuje ve svém tažení na sever. U nás byla poprvé zaznamenána na Pavlovských kopcích na Moravě v roce 1888 a o deset let později v roce 1897 už i v Čechách, a to nedaleko Prahy v Dobřichovicích.

Plody dymnivky

Dnes se dá říci, že je rozšířena po celých Čechách, někdy pěstovaná, častěji však zplaňující.
Bylina je vysoká 10-30 cm, květy 12-18 mm dlouhé, tobolky podobné lusku obsahují drobná černá semena. Na světlo i půdu nenáročná, dobře roste i ve spárách zdí v polostínu nebo na okrajích cest.
Celá rostlina je jedovatá, obsahuje alkaloidy (např. korydalin).


Etymologie:
Český název "dymnivka" je odvozen od toho, že listy jsou jakoby zakouřené, název "chocholačka" pak odvozen od názvu latinského. Latinský název pochází z řeckého κορυς = přilba, chochol.


[Na začátek stránky]