Průvodce Praha: Spořilov: Zajímavé rostliny

  Durman obecný /panenská okurka/ - Datura stramonium L.


  Durman ze Spořilova Severozápadní II.

Durman - Datura stramonium - pravděpodobně pochází ze Severní Ameriky. František Polívka (Květena) uvádí, že někteří považují za pravlast durmanu východní Indii, odkud jej rozšířili cikáni. Do Evropy se odtud dostal na konci 16. století. Byl zde původně jen pěstován v zahradách, odtud však brzo pronikl do volné přírody, především na úhory a neobdělávané plochy.
Na Spořilově se durman jako plevel vyskytuje na řadě míst. Navíc se tu ještě můžeme setkat s pěstovaným příbuzným durmanu - s brugmansií, původem z Jižní Ameriky, známou pod lidovým označením "andělské trouby".
Durman má přímou lodyhu, bohatě rozvětvenou. Na vhodných stanovištích může dorůstat do výše 120 cm.
Listy jsou řapíkaté, vejčité, vykousávaně peřenolaločné, snadno uvadající.
Kvete od července do září. Květy jednotlivé v rozsochách větví s úzce válcovitým kalichem, jehož báze vytrvává jako lem pod plodem (viz obrázek), a s úzce nálevkovitou pěticípou korunou bílé barvy. V poupěti je koruna řasnatě zkroucená a i po rozvinutí se tato opět svinuje v noci a za deště. Zvečera jsou květy rozvité, neboť opylení obstarávají především noční motýli se svými dlouhými sosáky. Dochází však i k samoopylení.
Plody jsou ostnaté tobolky s mnoha semeny.

Celá rostlina silně páchne. V listech a semenech obsahuje prudce jedovaté alkaloidy jako atropin (daturin), hyoscyamin a skopolamin.Požití semena nebo listů způsobuje omámení, ale může být i smrtelné. Atropin vyvolává dynamogenii (tendenci k pohybu), sklon k smíchu, způsobuje výkyvy nálady a zrakové i zvukové halucinace. Otrava se projevuje i značnou tendencí k agresi. Smrtelná dávka pro člověka je 0,1 g.
V lékařství se používa jako lék na uvolňování křečí hladkého svalstva, jako antiastmatika, v očním lekářství pak na rozšiřování zorniček, dále při některých poruchách srdečního rytmu a při otravě organofosfáty nebo muchomůrkou tygrovanou. Sbírají se listy, vrcholky natě s nedozrálými semeny, zralá semena a kořen. Obsah alkaloidů je okolo 0,5 %, u mladých rostlin převládá skopolamin u starších hyoscyamin. Listy ráno obsahují více alkaloidů než večer.


Detail květu
 

Plody


Poznámka: Rodové jméno "Datura" z arabského tatorah=durman. Druhové jméno z řeckého strymonion, podle thrácké řeky Strymonu, kde rostl. České jméno podle Jungmana pochází z ruštiny, kde název rostliny "durman" je odvozen z durnyj=pomatený. Zřejmě po požití durmanu.


[Na začátek stránky]