Průvodce Praha: Spořilov: Dřeviny: Jehličnany

  Douglaska1) tisolistá - Pseudotsuga menziesii (taxifolia) (MIRBEL) FRANCO


  Spořilovská rozvětvená douglaska na Hlavní ulici

Douglasky patří mezi nejvyšší stromy na Spořilově. Soupeří s nimi jedině smrk a sekvojovce v Krčském lese. Douglaska pochází ze západní části Severní Ameriky, kde tvoří lesy ve výši 2000-2600 m n.m. Ve své domovině dosahuje 60-80 (100) m výšky a průměru kmene až 4 m. Douglaska je dlouhověký strom a ve své domovině žije 700-800 (1000) let. Dokonce je znám strom, který prokazatelně podle letokruhů žil 1375 let!
Do Evropy byla dovezena v roce 1827, do Čech v roce 1842 (Chudenice). Stošedesát let má douglaska u zámečku Tři trubky. Dnes je unás pěstována v lesích na 4 tisících ha. Nalezneme ji v mnoha parcích.
Pro zdárný růst potřebuje vlhkou, propustnou minerální půdu, hojnost srážek, dostatečné osvětlení. Nejlépe prosperuje (za příznivých ostatních podmínek) na svazích.
Douglaska je podobná jedli, s jehlancovitou korunou, s hnědou, silnou a hluboce rýhovanou kůrou. Rychle roste a v 10 letech dosahuje výšky 3,6-4,6 m.
Kořenový systém je srdcovitý, nehluboký. Větve jsou šedozelené, lysé, někdy pýřité. Pupeny jsou velké, lesklé, špičaté, hnědé. Jehlice jsou ploché, odstálé, nepichlavé, brázdité, směrem k bázi řapíkatě zúžené, tenké, 18-30 mm dlouhé, svrchu temně zelené, na rubu matné s bílými čarami, vonné. Na stromě vytrvávají 4-6 let.
Kvete v dubnu až květnu. Květy jsou jednodomé, samčí jsou v početných žlutých jehnědách, samičí jsou stojaté zelenavé šištičky na koncích větévek.
Plodí od svého cca 25 roku. Šišky jsou vejčitě válcovité, hnědé, 5-10 cm dlouhé, 3-4 cm silné, převislé. Krycí šupiny vyčnívají trojhrotou špičkou a jsou přitáhlé k šišce (pokud odstávají, jde o poddruh douglasky - douglasku šedou). Semena jsou červenohnědá, smáčkla, 7 mm dlouhá, s klínovitým, světle hnědým křídlem 7-10 mm dlouhým, těsně přiléhajícím k jedné straně semena.
Douglaska semení zpravidla každý třetí až čtvrtý rok, semeno dozrává koncem září, vylétá v říjnu až listopadu a bývá z 55% klíčivé. Klíčivost si uchová 3-4 roky.

  Větev douglasky

  Šišku douglasky nelze díky trojcípým podpůrným listenům zaměnit s jinou

  Douglaska s netypickým širokým habitem na začátku Severozápadní IV.

Několik dalších obrázků spořilovských douglasek:1) Jméno 'Douglaska' strom získal na počest skotského botanika Davida Douglase, který ji pro Evropu objevil a popsal po své expedici na západní pobřeží USA.
2) Z průvodce "Okolo Brd" připomínáme dvojitou douglasku u Tří trubek. Její věk je 160 let a má být druhou největší v ČR.

[Na začátek stránky]