Praha: Spořilov: Stromy a keře

  Netvařec křovitý - Amorpha fructiosa L.


  Netvařec křovitý na Spořilově II.

Za netvařcem se vydáme na nový Spořilov k základní škole Na Chodovci. Západně od školy je celá houština netvařců. Najdeme ho ale také před stanicí metra Roztyly.
Tento keř, patřící mezi bobovité (pro nás starší - motýlokvěté) rostliny, je původní v Severní Americe, kde roste na severu od států Connecticut a Minnesota až po Lousianu a Floridu na jihu. Do Anglie byl přivezen roku 1724, k nám pak v roce 1865. Pěstuje se v zahradách a parcích jako ozdobný keř. Bývá osazován k ozelenění neplodné půdy, svahů a náspů a protože velmi dobře snáší průmyslově znečištěné a prašné ovzduší, bývá také vysazován i v okolí továren, cementáren nebo dálnic, kde obvykle dobře prosperuje i jako součást středního zeleného pásu oddělujícího oba dálniční směry.
Jde o až 4 m vysoký, opadavý keř, který má přímé větve s hladkou, šedavou borkou.
Listy lichozpeřené, až 30 cm dlouhé, složené z 5 až 12 párů celokrajných, 15-40 mm dlouhých, krátce řapíčkatých, podlouhlých, vejčitých nebo eliptických lístků. Na lístcích žlutě prosvítavé žlázky.
Světle až tmavo fialové květy jsou uspořádány v úzkých a 7-15 cm dlouhých hroznech, korunní lístek pouze jeden (pavéza), křídla a člunek chybí, tyčinek 10, z toho 9 srostlých nitkami a 1 volná, všechny výrazně vyčnívají z květu, prašníky žluté. Kvete v červnu až červenci a je vyhledáván včelami a motýli.
Plodem jsou 7-9 mm dlouhé klasnatě nahloučené lusky, obsahující pouze 1 až 2 semena.

Ve své vlasti je netvařec nazýván také "Faalse či Bastard Indigo". Je to proto, že rostlina obsahuje přírodní barvivo, které znali už indiáni. K průmyslovému využití se však pro malý obsah barviva nehodí.

Listy a plody jsou - jako u všech bobovitých dřevin - mírně jedovaté, neboť obsahují isoflavonové rotenoidy (tefrosin, toxikarol, rotenon, amorfigenin) a chromenoflavon amorinin.


Kvetoucí netvařec  Detail květu.

  Plody netvařce.

Poznámky: Latinské rodové jméno je odvozeno od řeckého "amorfos", jež znamená beztvarý či "bez podoby". České jméno "netvařec" je pak pokusem o překlad latinského názvu. Toto označení se týká květů netvařce, kterým do typické "podoby" květů rostlin čeledi bobovitých chybí dvě důležité součásti, tj. křídla a člunek.

[Na začátek stránky]