Aktuality

  Přednáška dr. J. Cuhry na téma dobový kontext problému kanonizace sv. Anežky.
S popisem organizace pouti do Říma vystoupil František Reichl.