Spořilov: Aktuality

Beseda nad knihou M. Doležala o faráři Toufarovi

Čihošťský zázrak.
Ve třetí adventní neděli 11. prosince 1949 o půl desáté dopoledne se v Čihošti na Vysočině v místním kostelíku Nanebevzetí P. Marie odehrála následující scéna: farář Josef Toufar vystoupil na kazatelnu, začal kázat, a když na závěr rekapituloval, co řekl, udělal levou rukou kněžské gesto a prohlásil něco jako, zde ve svatostánku je ten, kterého mnozí neznají, váš spasitel. V tom okamžiku se na oltáři třikrát zahýbal zleva doprava dřevěný křížek, vysoký asi 48 centimetrů, a zůstal podivuhodně zkroucen a vychýlen. Údajně si toho všimlo 19 z přítomných lidí. Většina z nich však tomu nevěnovala mimořádnou pozornost.
Co, nebo kdo to způsobil se dodnes nepodařilo věrohodně objasnit. Zato STB pozorností nešetřila, neboť to byla vítaná záminka pro přípravu procesu proti katolické církvi. Hlavního "viníka" faráře Toufara však horliví estébáci umlátili k smrti a tak přišli o monstrproces.

Miloš Doležal se ve své knize "Jako bychom dnes zemřít měli" věnuje této kauze, i když na fundamentální otázku, co se vlastně stalo, nedostal odpověď. Nutno podotknout, že s tehdejšími technickými možnostmi je Toufarovo autorství "zázraku" prakticky vyloučeno, neboť i STB trvalo nejméně dva dni, než celý aparát vyrobili. U kříže totiž nebyl tenkrát žádný ovládací mechanismus objeven, ba ani stopy po jeho případném odinstalování.

V besedě o knize účinkovali: autor Miloš Doležal, ukázky z knihy četla Jana Doležalová-Franková a hudební doprovod (bubínek, harmonika) obstaral Vladimír Herák.Autor knihy M. Doležal


Pohled do sálu - na podiu oba učinkující


Pohled do zcela zaplněného sálu (pravá strana)


Pohled do zcela zaplněného sálu (levá strana)


První řada


Poslední řada

[Na začátek stránky]