Aktuality

  Chroustek letní - Amphimallon solstitialis (Linnaeus,1758)

Chroustek přiletěl na světlo a usadil se na vypínači (Severozápadní V.)
Chroustek letní je podobný svému příbuznému chroustu obecnému, jenomže je menší 14-18 mm, tělo má žlutavé až rezavé a silně chlupaté. Má krovky se třemi vystouplými rýhami a vějířovitá tykadla se třemi destičkami. Na rozdíl od jarního chrousta obecného se s nim setkáme v létě.
V tu dobu se rojí a setkání se s hejny brouků není příjemné (zachycují se ve vlasech).
V roce 2012 jsme zachytili rojení brouků 20.6. ve 20:45 LSEČ na parčíku v Severozápadní IV.

Parčík s kvetoucím kaštanem

Prakticky najednou, jakoby na povel, začli brouci vylézat z půdy a neohrabaně se pokoušet o první let. Všude chrastění a bzukot úspěšných letců.


Startující chroustek na trávníku


V knize Kliment: "Čeští brouci" se o něm dočteme:
Jako dospělec se vyskytuje v červnu a červenci. Poprvé ho lze spatřiti asi v prvé polovině června a to mnohdy v ohromném množství, kteréž napadá skoro veškeré užitečné stromoví, zejména topoly a mladé borovice, jež téměř do hola ožírá. Objeví-li se v době, kdy obilí kvete, bývá zhusta celá úroda silně poškozená, jelikož četné roje napadají kvetoucí obilí a vyžírají květy. Larva jest asi z poloviny larvy chrousta a jest téměř tak škodlivá jako ponrava chrousta. Samička snáší bílá, kulatá vajíčka po jednom do země, nejraději do úhorů. Koncem července líhnou se larvy, které se do zimy dvakráte svlékají a ve hloubce zimu přespávají, z jara vylézají výše, počátkem května svlékají se po třetí a jsou v té době velmi žravé. Koncem května se zakuklují, aby asi po čtrnácti dnech jako dospělí chrousti zemi opustili. Zvláště pod večer vídati je létati v celých hejnech.
[Na začátek stránky]