Praha: Spořilov: Aktuality


     Výstava fotografií Vladimíra Čermáka z jeho cest po světě II. část.


RNDr Vladimír Čermák, DrSc (2017)
Narodil se 17. května 1937 v Praze. V letech1955-1960 studoval na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kandidaturu obhájil v roce 1967 a titul DrSc získal v roce 1981.
Zaměstnání:
1960-1968 - Geofyzikální ústav ČSAV, Praha,
1968-1970 - Post-doktorský kolega, Dominion observatoř, Ottawa, Kanada
1970-současnost - Geofyzikální ústav Akademie věd ČR.
1971-1990 - vedoucí geotermální katedry

Autor či spoluautor asi 340 vědeckých prací publikovaných v různých geofyzikální a mezinárodních časopisech a monografií. Editor a spoluautor několika knih a speciálních otázek např. Tectonophysics (1984, 1989, 1990, 1992, 1995, 1998), Journal of Geodynamics (1986), Springer Verlag, Berlin (1979, 1990), Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart (1982), geotermální Atlas Evropy (H.Haack, Gotha 1992), atd. í

V 60. letech založil oddělení geotermiky. Pod jeho vedením byla mj. sestavena první mapa zemského tepelného toku Československa a vypočteno rozložení teplot v zemské kůře a mocnost litosférické desky ve střední Evropě.
Hlavní směry současného výzkumu:
Základní studie toku tepla, pokud jde o zemské kůry a litosféry struktury,
Geotermální modelování a mapování Tepelný tok
Dynamika zemské kůry,
Tepelné vlastnosti hornin,
Nedávná změna klimatu a globální oteplování


 
Autor fotografií na své výstavě
 
 
Pohled do sálu
 
Pohled na výstavní panely
 
Volná diskuse s občerstvením
 
Jakub Junek hraje Bacha a Paganiniho