Praha: Spořilov: Aktuality


Smíšený sbor BYZANTION - v kostele 2.12.2019 v 18:30 hod.Komorní smíšený sbor Byzantion vznikl v roce 1957 pod názvem Collegium musicae slavicae Praga. Sbor založila PhDr. Olga Dutková, která se po studiích na pražské konzervatoři a Filozofické fakultě UK dlouhá léta věnovala slovansko-byzantské hudbě a působila zde jako dirigentka a umělecká vedoucí. Pod jejím vedením získal sbor různá ocenění při účinkování na koncertech, soutěžích a dobročinných akcích doma i v zahraničí (Francie, Belgie, Německo).

Dne 2. 12. 2019 bude učinkovat v kostele sv. Anežky pod vedením Evy Komárkové v 18.30 hodin, kdy uvede skladby autorů k řesťanského novověku, kteří byli inspirováni staroruskými a staroslovanskýmí texty, např. D. S. Bortňanskij, A. Hnatyšin, G. Lvovskil apod., a protože se blíží čas Vánoc, i některé lidové a vánoční písně slovanských národů a jejich neslovanských sousedů.

Svým repertoárem sbor navazuje na prastarou tradici, jejíž nejstarší kořeny sahají do období působení Cyrila a Metoděje, kteří přinesli ze své vlasti základní typy hudebních forem na území Velkomoravské říše. Zavedení slovanské liturgie logicky působilo na rozvoj slovanské hudby přejímající a rozvíjející byzantské tradice. Vlivy byzantské hudby spolu s křesťanstvím pronikly i do okolních oblastí, např. Arménie.