Aktuality

Slavnost Božího Těla


Raffaelův obraz: Bolsenská mše. Julius II (papež od 1503-1513), klečí na pravé straně oltáře, spolu s kardinály Leonardo Grosso della Rovere a Raffaello Riario, Tommaso Riario a Agostino Spinola, jeho příbuzní a níže doprovod - švýcarská garda.

Původ slavnost Těla a krve Páně se datuje kolem roku 1230, kdy se bl. Juliana, abatyše Lutyšského kláštera svěřila se svým viděním několika kněžím (mezi jinými i budoucímu papeži Urabanu IV.).
Všimla si totiž, že při některých úplňcích se najednou na ploše měsíce objeví na okraji tmavá skvrna.
Nedovedla si to vysvětlit, až jednou měla vidění, že měsíc, to je církev svatá a tmavá část je chybějící svátek, a to svátek Nejsvětější Svátosti Oltářní.
Věc se donesla lutyšskému biskupu a ten na svém biskupství nařídil slavnost konat.
Mezitím však zemřel a teprve papež Urban IV. nařídil slavit tento svátek v celé církvi. Pozdější papež Kliment V. na sněmu vienesském svátek potvrdil a určil první čtvrtek po sv. Trojici jako den slavení Těla a krve Páně.
Zajímavostí je, že než papež Urban IV. tento svátek ustanovil byl pronásledován pochybnostmi, zda svátek zavést či ne. Náhoda tomu chtěla, že když právě dlel v Orvietu (roku 1264), tak v blízkém Bolsenu sloužil mši svatou český kněz Petr. Ten ukápl několik kapek již konsekrovaného vína na korporal (textilii pod kalichem).
Chtěje toto skrýt, ač korporal několikrát přeložil, "krev" neustále prosakovala a zanechávala všude stopy.
To se doneslo papeži a ten v tom viděl znamení svátek ustanovit.
Událost sama, známá jako "bolsenská mše" se stala i námětem Raffaelova obrazu a zmiňovaný korporal se dodones uschovává v chrámu v Orvietu.


V roce 2019 se slavnost Božího Těla bude na Spořilově konat 23.6. od 10:30 hod formou průvodu kolem kostela a oltářů na stráni nad kostelem.