Aktuality


Ocenění "Bílá vrána" získal 17.11.2019 v Bratislavě Eda Marek.
Ocenění předala Edovi Markovi předala na slavnosti v SND slovenská prezidentka Zuzana Čaputová:

Bielu vranu založili v roku 2008 Aliancia Fair-play a VIA IURIS ako ocenenie spoločensky prínosného a odvážneho občianskeho činu a spoločne ju udeľovali do roku 2018. Od roku 2019 ocenenie udeľuje občianske združenie Tichá voda. Je pre nás veľmi dôležité, aby vzácni ľudia v našej spoločnosti, ktorí bránia pravdu, spravodlivosť a verejný záujem, zažili poďakovanie a podporu. Často je to naopak – čelia vyhrážkam, trestným oznámeniam, strate zamestnania či posmechu okolia. Snažíme sa ich preto nájsť a na slávnostnom večere im verejne poďakovať. Veríme, že práve potlesk, podpora a medializácia ich príbehov im dodá silu a energiu. Navyše môže pomôcť pritiahnuť pozornosť k dôležitým témam a povzbudiť ďalšie biele vrany.

Poznáme mená štyroch nových Bielych vrán. Osobností, ktoré svojimi činmi dnes napĺňajú hodnoty Novembra '89.

Sú nimi Mária Sisáková, dôchodkyňa zo Zbudze, malej dediny pri Michalovciach, ktorá vyhľadávaním v katastri prišla na podozrivé prevody pôdy, o ktorú prišli jej susedia. Milan Hudák, jeden zo šestice zbitých Rómov, z ktorých štát po neprimeranom a neopodstatnenom policajnom zásahu v Moldave nad Bodvou urobil páchateľov. V osade vedie združenie, ktoré cez vzdelávanie, umenie a šport pomáha integrovať Rómov. Branislav Tvarožek, ktorého za odboj zo strednej školy vyhodili už ľudáci, z tej vysokej zasa komunisti. Oba totalitné režimy ho zavreli a vyšetrovali. Hoci väčšinu svojho života prežil ako človek druhej kategórie, sám hovorí, že tou najlepšou školou bol preňho čas strávený po boku generálov Goliana a Viesta, ktorých osobne sprevádzal v povstaní. Posledným z ocenených je Eduard Marek, vo veku 102 rokov najstarší československý skaut. Stretol osobne Tomáša Garrigua Masaryka a poznal aj zakladateľa československého skautingu Antonína Benjamína Svojsíka. Urobiť každý deň jeden dobrý skutok – to bola skautská filozofia, ktorá ho oslovila. Pre to ho uväznili aj obe totality – nacisti za pomoc Židom, komunisti za to, že pomáhal pri útekoch prenasledovaným. Aj napriek perzekúciám zostal svojim skautským ideálom verný celý život.

Gratulujem pri tejto príležitosti všetkým oceneným. Každé meno predstavuje silný životný príbeh a príklad hodný nasledovania.

Na slávnostnom odovzdávaní cien v SND som sa ešte raz poďakovala priamym aktérom novembrových udalostí, ktorí pred 30 rokmi prekonali strach a zabezpečili pre nás slobodu. Ale poďakovala som aj všetkým ostatným občanom a predstaviteľom občianskej spoločnosti, ktorí v každodennom živote ukazujú, že o našu slobodu a o našu dôstojnosť sa potrebujeme neustále starať. Vyjadrila som presvedčenie, že základy, ktoré sme ako spoločnosť vo veľkých chvíľach Novembra '89 postavili, sú natoľko pevné, že odolajú aj veľkým výzvam dneška.