Spořilov: Spolky

Baráčníci


Kroje


OBEC BARÁČNÍKŮ ROZTYLY OŽILA

V roce 2009 oslavilo České baráčnictvo, jeden z nejstarších dobročinných spolků v Čechách, stotřicetpět let svého trvání. Spolkový život u nás se začal rozvíjet po pádu ministra vnitra Bacha za Rakousko-Uherské monarchie. Jméno spolku pochází od názvu kolínského hostince, kterému se říkalo "Baráček". Vlastenectví, staročeské zvyklosti, tradice, národní písně a národopis a po předcích uchované české a moravské kroje užívané při slavnostech jsou hlavním bohatstvím českého Baráčnictva, které má 220 obcí a sdružuje téměř 10 000 členů po celé republice.
Velmi zajímavé jsou staročeské tradice v používaných pojmech a pojmenování funkcionářů – členů výboru Obce baráčníků. Vycházejí z národních tradic a vyjadřují prvky lidové moudrosti a zvyků našeho národa. Podobně jako v Sokole se oslovují "sestro a bratře" baráčníci si vzájemně říkají "sousede a tetičko". V čele výboru Obce je rychtář (starosta), syndik (jednatel), berní (pokladník), slídil (kontrolor účtů), šafář (hospodář), panímaminka (odpovídá za kroje a oblečení), pantatínek (zhodnotí každé zasedání) a další členové. Rychtář vlastní rychtářské právo jako symbol jeho postavení. Obec má svůj malý "dřevěný domeček" na dary, svícny a ze všeho nejvzácnější – prapor. Nejcennější pro Obec jsou kroje. V nich je uložena pravěká moudrost a úcta k našim předkům. Používají se při slavnostních příležitostech a průvodech k výročím založení baráčnických Obcí. Také se zúčastňují se Sokoly významných státních oslav a pietních akcí. Slavnostnímu oblečení říkají "svéráz". Člen Obce složí baráčnický slib, poté je dovoleno členům si tykat při zachování vzájemné úcty. Roční poplatek (kontribuce) činí podle rozhodnutí výboru od 20,- do 100,- Kč. Baráčníci sdružují občany všech věkových skupin. Proto si baráčníci od samého začátku vytkli za úkol pozvat do svých řad všechny poctivé , družné občany i s rodinami, kteří se společně stýkají, besedují, navštěvují kulturní setkání, veselí se o zábavách i předvádějí rázovité lidové kroje i pestré selské oblečení v českém a moravském slohu. Rádi pěstují lidový zpěv a tanec. Česká či Moravská beseda v provedení Baráčnických souborů má stále svůj půvab a lesk.
Historie Baráčníků v Roztylech sahá do doby před osmdesáti lety, kdy na severním okraji rozestavěné zahradní čtvrti Spořilov stála původní obec Roztyly a s ní oblíbený hostinec "U Křížků", později známý pod názvem "Hospoda u Wurmů". Tam se Baráčníci v roce 1929 ustavili a pravidelně se scházeli. Tam se také odehrávala veškerá spolková činnost. Dne 21. ledna 2009 se ve Velkopopovické restauraci poblíže původního objektu restaurace "U Wurmů", který byl už dávno moderní výstavbou Spořilova zbourán, sešla skupinka deseti nadšenců - občanů ze Spořilova, kteří se usnesli obnovit tradiční činnost Obce baráčníků Roztyly. Jsou prvními na území Prahy 4 po sametové revoluci. Kdysi byly obce Baráčníků činné např. v Michli, Krči, Nuslích, Braníku a na Kačerově, které v dobách totality zanikly, avšak žádná z nich již dosud neobnovila svoji činnost. První velkou společenskou událostí nově založené Obce byla lidová veselice konaná v říjnu ve Velkopopovické pivnici, které se zúčastnilo kolem osmdesáti členů a hostů. Zábava při živé hudbě, shlédnutí iluzionistických čísel, za zpěvu a tance byla náramná, všichni se výborně bavili a mnozí se chtěli se stát novými členy spolku. Věříme, že se bude výboru baráčníků i nadále dařit uspořádat podobné veselice a srdečné lidové zábavy, které nám po desítky let chyběly. Držme novému výboru v čele s rychtářem sousedem Tomášem Sedláčkem i všem baráčníkům na Spořilově v této činnosti palce.
Všichni občané a jejich rodiny ze Spořilova a okolí, jste srdečně vítání v řadách Baráčníků, tohoto ušlechtilého spolku, který po dlouhé době opět vyvíjí svoji tolik potřebnou společenskou a kulturní činnost. Obec baráčníků Roztyly se schází každou druhou středu v měsíci – mimo červenec a srpen – od 18. hodin v restauraci "Svaté peklo" na Spořilově.

Vladimír Prchlík 


[Na začátek stránky]