Aktuality

Listopadové akce v kostele sv. Anežky na Spořilově k poctě svaté Anežky ke 30. výročí jejího svatořečení
4.–12.11. Modlitba novény k sv. Anežce
 
15.11. v 19:00 koncert Baborak Ensembl ve složení Dalibor Karvay, Martina Bačová, Karel Untermüller, Hana Baboráková Shabuová a Radek Baborák. Zazní skladby W. A. Mozarta, L. Sinigaglia, K. Saint-Säense, M. Boka.
 
17.11. v 10:30 bude slavnou mši svatou celebrovat papežský nuncius arcibiskup Charles Balvo, mši doprovodí Schola od sv. Anežky, poté bude následovat beseda. Ranní mše v 8.30 je zrušena.
 
19.11. v 17:00 vernisáž výstavy fotografií Františka Sysla s názvem "Svatořečení Anežky České v Římě". Uvedení doplní vyprávění F. Sysla o jeho neorganizované cestě do Říma a vzniku samotných fotografií. Vernisáž doprovodí Filip Koběrský (varhany). Dobové unikátní fotografie budou v kostele sv. Anežky k vidění do 24.11.
 
20.11. v 18:00 Dětský katedrální sbor pod vedením Miloslavy Vítkové a Jany Karausové doprovodí v 18.00 mši svatou, po ní zazní část oratoria Karla Louly: Anežka. Klavírní doprovod Josefína Nedbalová.
 
22.11. v 19:00 koncert Stamicova kvarteta ve složení Jindřich Pazdera, Josef Kekula, Jan Pěruška, Petr Hejný. Zazní Smyčcové kvartety J. B. Foerstera a A. Dvořáka.
 
23.11. od 9:00 předadventní duchovní obnova s P. Eliášem Pasekou OFM, předcházet jí bude celonoční adorace.
 
24.11. v 17:00 Vzpomínkové setkání k výročí svatořečení Anežky České, do tématu uvede historik Jaroslav Cuhra z Ústavu pro soudobé dějiny, vystoupí František Reichl a další pamětníci.