Aktuality

Advent 2016

Pohyblivé církevní svátky v druhé polovině roku

O ADVENTU

Slovo "advent" je latinského původu a znamená "příchod".
Znamená dobu, kdy se věřící připravují na slavnost příchodu Páně v těle a pak také na jeho druhý příchod v den posledního soudu.
První den adventu spadá na neděli mezi 27. listopad a 3. prosinec.

O první adventní neděli hovoří evangelium o druhém příchodu Páně a nabádá k bdělosti.
Zapaluje se první svíce na adventním věnci.
První adventní svíce se také nazývá svíce proroků (Izaiáš).
Adventní věnce v katolické církvi zdomácněly teprve ve 20-tých letech minulého století. Byly převzaty z protestantské tradice. Čtyři svíce představují čtyři adventní neděle.

O druhé adventní neděli obsahuje evangelium výzvy k pokání z úst předchůdce Páně Jana Křtitele.
Zapaluje se druhá svíce na adventním věnci.

Třetí adventní neděle je známá též po názvem "Gaudete" (Radujte se).
Při mši se používají růžová roucha. Zapaluje se třetí adventní svíce.

Čtvrtá adventní neděle je poslední nedělí před Hodem Božím vánočním.
Zapaluje se čtvrtá svíce na adventním věnci.
Vlastní Hod Boží vánoční (příchod nového světla: Krista) byl ustaven pevně na 25.12. na římský svátek Dies Solis Invicti (Den neporaženého Slunce) a byla mu dána nová náplň.

Adventní věnec 2015 v kostele sv. Anežky