ing. Libor Záruba-Pfefermann
Ing. Libor Záruba-Pfeffermann (*16. 6. 1909 Č. Budějovice, † 10. 8. 2004 Praha) tvořivě navázal na inženýrské umění svého otce Ing. Josefa Záruby-Pfeffermanna (1869–1938). Do našich dějin se zapsal především jako stavební inženýr, projektant a stavitel vodních děl. Věnoval se hlavně budování přehrad a velkých i malých vodních elektráren. Jeho osobnost je úzce spjata se stavbou a technickým řešením dvou velkých vodních děl Slapy a Orlík a modernizací labsko-vltavské vodní cesty. Naši "přehradářskou" praxi pozvedl na světovou úroveň. Byl celoživotním zastáncem a propagátorem vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe.