Průvodce Praha-jih: Petrovice

Křížová cestaKaple sv. Anny v Kuníčku - výchozí bod křížové cesty

Na bývalém morovém hřbitově na okraji obce Kuníček stojí kaple sv. Anny. Na hřbitově byly pohřbeny oběti velké morové epidemie z let 1680-1681. Tenkrát zemřelo takové množství lidí, že petrovický hřbitov nepostačoval. Mrtví proto byli pochováváni za městem u Kuníčku. Tam byla vykopaná veliká šachta a hromadný hrob. Když se i tento hromadný hrob naplnil, bylo vybrané další místo, u Petrovic na Horách. Později, kolem roku 1747 byla na tomto místě vybudovaná kaplička.
V roce 1997 byla za přispění obyvatel Kuní a přilehlých osad kaple rekonstruována a zvelebeno její okolí.V těsné blízkosti pohřebiště začíná prvním zastavením Křížová cesta - zcela originálním způsobem ztvárněné tradiční téma utrpení a smrti Ježíše Krista. Jednotlivá zastavení jsou vytesána jako mělké reliéfy v balvanech vytvořených zvětráváním místních žul a granodioritů středočeského plutonu. Celá akce, počínajíc zrodem myšlenky, přes výběr materiálu, zpracování, až po zasazení do krajiny, byla realizována v letech 1998 - 2000. Samotné svěcení pak provedl na svátek sv. Anny - 29. července 2000 - světící biskup Mons. Jaroslav Škarvada.

Autorem křížové cesty je akademický sochař Ivar Kodym z blízké vesnice Jalovčí. Cesta vede od kapličky sv. Anny u Kuníčku kolem třešňové aleje, vrch Stražiště až ke kapličce sv. Jana Nepomuckého na návsi v Kuní, kde končí cesta čtrnáctým zastavením. Jednotlivá zastavení vznikla díky darům různých rodin z okolí Petrovic.
Jednotlivá zastavení

I.Ježíš je odsouzen k smrtirodina Štěpánovských, Kuníček
II. Ježíš zvedá křížrodina Vlachova, Kuníček
lIl. Ježíš padá poprvé pod křižemrody a rodiny, Kuníček
IV. Ježíš potkává svoji matkurodina Kloudova, Petrovice 89
rodina Štěpánková, Petrovice 122
V. Šimon Kyrenejský pomáhá Ježíšovi nést křížrodina Křížova, Petrovice 159
rodina Procházkova, Petrovice 149
VI. Veronika utírá Ježíšovi obličejrodina Kotrbáčkova, Panská Tisovnice
rodina Turkova, Kuní
VII. Ježíš padá podruhé pod křížemrod Křížů, Rybníček
VIII. Ježíš utěšuje plačící ženyrodina Kolínova, Radešín 13
IX. Ježíš padá potřetí pod křížemJeskyňáři
X. Ježíš je zbaven svého roucharodina Šedivých, Kuní
XI. Ježíš je přibit na křížrodina Habartova, Kuní
rodina Kabátova, Rybníček
XII. Ježíš umirá na křížirodina Richterova, Kuní
XIII. Ježíš je sejmut z kříže a položen do klína matkyrodina Jeníčkova s prarodiči, Kuní
XIV. Ježíš je pochován a vstává z mrtvých rod Kučerů a rodina Křížova, Kuní 3Kaple sv. Jana Nepomuckého v Kuní - konec křížové cesty. Vedle vstupu do kaple je deska: