Průvodce Praha-jih: Oříkov

Josef Peterka (1944)Josef Peterka
PhDr Josef Peterka se narodil 6.3.1944 v Oříkově u Sedlčan.
Odmaturoval v roce 1962, poté začal studovat filosofii a bohemistiku na Karlově Univerzitě, kde roku 1968 získal titul PhDr prací Prolegomena k obsahovému rozboru. Od roku 1968 učil na gymnáziu v Praze-Vinohradech.
V roce 1971 se stal pracovníkem oddělení teorie Ústavu pro českou a světovou literaturu. Roku 1982 přešel do funkce tajemníka literárního odboru Svazu českých spisovatelů, v roce 1989 byl vedoucím tajemníkem Svazu. Po jeho zániku se stal v roce 1990 odborným asistentem na katedře české literatury PedF UK.


Sbírky:
 • Lití olova, 1964
 • Žalmy, 1965
 • Krušná, 1970, v této sbírce se vrací do svého dětství, poetika sbírky čerpá z lidových přísloví, ceněna jako nejkvalitnější dílo
 • Místo u ohně, 1973, ze sbírky pochází autorova nejcitovanější báseň Vroucně
 • Obrana příchozích, 1978
 • Autobiografie vlka, 1980, první část dilogie o rozpolcení současného člověka, který ztratil sounáležitost s přírodou.
 • Okna do mrazu, 1981, výbor z díla
 • Autobiografie člověka, 1984, druhý díl dilogie, na rozdíl od Autobiografie vlka konformní apoteóza komunistické společnosti
 • Autobiografie vlka a člověka, 1986
 • Stopový prvek Láska, 1986
 • Bez definitivy, 1988, výbor z díla. Doplněn sentencemi o životě, tvorbě, výuce literatury, poetice titulu apod.
 • Krásný ortel, 1989, výbor z díla.
 • Ekologie duše, 1990


S přáteli nad mapou

Oříkov 
Pocházím z pověrného kraje
stranou roviny.
Nepatřím k nim
než ve hněvu, to snad.
Tam přes roli si zkrátit
cestu - zdrželo
a místo vyznání se dívce vysmějí.
Nejblíž je ke hřbitovu
a ruce nosí tam
od rána do večera svěšeny.
Nesnesou pohled příliš otevřený,
tam mají něco s očima,
co shýbá je,
mužští zašlí
jak do olova řez;
dětiska přichvátají s úsudkem,
který se předem ví.
Trestá se dopředu.

Krušná (1970)
[Na začátek stránky]