Průvodce Praha-jih: Kňovice

Mikuláš Franchimont z Frankenfeldu (1611-1684)

Franchimontův erb

Nikolas Franchimont de Frankenfeld byl pražský lékař (* 1611 nejspíše v Praze, +1684 tamtéž).
Stal se r. 1640 doktorem filosofie a byl pak prvým a po dlouhou dobu jediným žákem Marka Marci. Později stal se doktorem lékařství, královským fyzikem a profesorem na lékařské fakultě v Praze. Dlouho se však nemohl věnovat svému akademickému úřadu, protože ke konci 30-leté války se účastnil válečných taženi v Nizozemí a Německu.
Teprve od r. 1650 se trvale usadil v Praze, zahájil opět výklady na universitě a věnoval se velmi výnosné praxi, stal se osobním lékařem Ferdinanda III. a Leopolda I.. Dosáhl mnohých hodností, byl povýšen do šlechtického stavu a byl dvakrát rektorem a šestkrát děkanem pražské univerzity. Jeho literami práce však nemají žádnou hodnotu, protože se omezují na bombastické a věcně prázdné slavnostní přednášky.

[Na začátek stránky]