Průvodce Okolo Brd: Rožmitál pod Třemšínem

 

Hrad
Hrad (zámek) přes rybník Kuchyňku

Hrad - zámek (čp. 1)
Hrad pochází z 1. pol. 13. stol. Byl opevněn silnými zdmi a baštami, na severní straně chráněn rybníkem, z něhož voda naplňovala příkopy, přes něž vedly zdvihací mosty. Hrad byl mnohokrát opravován a je rekonstruován i v současnosti. K největším úpravám došlo za Zdeňka Lva, kdy byl hrad přeměněn v renesanční zámek. Přestavbu dokončili Gryspekové (1565). Byla tu tehdy kaple, pekárna, pivovar, sladovna, sýpky a voda přiváděna potrubím do kašny. K zámku tehdy patřila také zahrada, včelník, chmelnice a dům šenkovní.

Podoba hradu Rožmitálu z poloviny 16. století se zachovala na nástěnné malbě ve věži zámku Blatné. Na obrazu s loveckou tematikou je na levé straně vidět hrad s vysokou čtverhrannou věží, třemi válcovými baštami, nižší okrouhlou věží, čtyřmi domy a hradbami.
Z původního hradu se dodnes dochovala věž se třemi arkýři a branou upravenou v r. 1675. Spodní část věže pochází z doby vzniku hradu, přístavba je z poloviny 16. století. Gotická část věže má na jihovýchodní, severovýchodní a severozápadní straně arkýře spočivající na krakorcích a v průčelí zbytek okna s ostěním z konce 15. nebo začátku 16. stoleti. Na věži psaníčková sgrafita a kolem oken na ochozu rozvilinové rámy ze 70. let 16. stol. V průčelí malovaný erb s letopočtem 1485 nad vstupem. Z východni strany přiléhá k věži menší staveni, z opačné strany dvoupatrový palác. Oba objekty byly renesančné upraveny (zbytky rustikové omítky), na menší stavení navazuje podkovovitě zahnutá budova, ve které byl ještě koncem 19. století umístěn pivovar.
Zámek několikrát vyhořel ( 1660, 1664, 1724, 1813, 1940) a byl vždy opraven. Dnes v rekonstrukci.

V 13.stol. období již vzniká na skalisku mezi bažinami hrad rodu Lvů z Rožmitála. Z tohoto rodu je možno připomenout Johannu z Rožmitála, druhou choť husitského krále Jiřího z Poděbrad (korunována 8. května 1458, zemřela v Mělníku 12. listopadu 1475). Její bratr Jaroslav Lev z Rožmitálu uskutečnil v královských službách cestu "z Čech až na konec světa", popsanou též v díle Aloise Jiráska. V jagellonských službách byl Zdeněk Lev z Rožmitálu, nejvyšší purkrabí království českého. Hrad byl sídlem světské správy celého panství. Vystavěl jej v 1. pol. 13. stol. (asi 1230 - 50) Oldřich, který je praotcem slavného rodu Lvů z Rožmitála. Hrad byl opevněn silnými zdmi a baštami, na severní straně chráněn rybníkem, z něhož voda naplňovala příkopy, přes něž vedly zdvihací mosty. Hrad byl mnohokrát opravován a je rekonstruován i v přítomné době (r. 2001). V hradě kolem r. 1565 při velké rekonstrukci bývala kaple, pekárna, pivovar, sladovna, sýpky a voda přiváděna potrubím do kašny. K zámku tehdy patřila také zahrada, včelník, chmelnice a dům šenkovní. V 16. stol. se hrad s městem stal majetkem rodu Gryspeků z Gryspachu, staré šlechtické rodiny bavorské. Po bitvě na Bílé hoře bylo Rožmitálsko jako konfiskát po již nekatolických a odbojných Gryspecích přiděleno r. 1623 arcibiskupství Pražskému. Arcibiskup Jan hrabě z Harrachu udělil r. 1636 městu Rožmitálu různá privilegia. Upozornění: Zámek je pro veřejnost nepřístupný.


Letecký pohled na rožmitálský hrad s rybníkem Kuchyňkou


Celkový pohled na Rožmitál s hradem
arkýř

brána

z parku

svatá Anna

od rybníka

nádvoří


[Na začátek stránky]