Okolo Brd: Roželov: Osobnosti

Kardinál Lev Skrbenský z Hříště [1863-1938]Lev Skrbenský
Svobodný pán (baron) Lev Skrbenský z Hříště se se narodil 12. 6. 1863 v Hukovicích a zemřel 24.12.1938 v Dolní Dlouhé Loučce u Uničova.
Skrbenští byli moravská šlechtická rodina, jejichž příslušníci se účastnili stavovského povstání a patřili k předním odpůrcům Habsburků. Zatímco část rodiny, která vlastnila Fulnek a Dřevohostice, odešla pro víru do ciziny, jeden z jejích členů přešel na katolickou stranu a r. 1654 povýšil do panského stavu. Z této katolické větve pocházel i Lev Skrbenský.
Studoval na gymnáziu v Kroměříži a potom práva na universitě v Insbruku. Po vojenské službě jako vojenský kaplan u 6. dragounského regimentu, studuje bohosloví v Olomouci a církevní právo v Římě, které ukončuje doktorátem 1892.
V roce 1889 byl vysvěcen v Olomouci na kněze. Kaplanoval v Uherském Ostrohu a od roku 1893 byl farář v Melči na Opavsku, od roku 1898 probošt kroměřížské kapituly a od roku 1899 sídelní kanovník olomoucký. V témže roce 14. prosince, ve svých 36 letech, se stal historicky nejmladším pražským arcibiskupem. V roce 1900 se ujal řízení pražské arcidiecéze a v témže roce získal čestnou hodnost c. a k. tajného rady.
V Praze založil katolické gymnázium v Dejvicích a 15. 4. 1901 byl jmenován kardinálem. Dne 9. 6. byl jmenován titulárním biskupem S. Stefano v Monte Celio. Účastnil se konkláve v roce 1903, kdy byl papežem zvolen Pius X. Byl nositelem rakouského řádu sv. Štěpána, který mu byl udělen v roce 1910. Předsedal biskupským konferencím v rakouské části monarchie a patřil k nejvlivnějším církevním hodnostářům habsburských dědičných zemí.
I v Praze získal určitou popularitu, kterou však ztratil, když v roce 1916 na císařský nátlak odešel z Prahy a stal se arcibiskupem olomouckým (císař mu vytýkal málo válečného nadšení), aby uvolnil místo brněnskému biskupovi Huynovi. V roce 1920 rezignoval na všechny církevní funkce (mj. pro svůj šlechtický původ a protikatolické nálady v nové republice). Ještě se však účastnil konkláve v roce 1922, kdy byl zvolen papežem Pius XI. Po těžkém úrazu při autonehodě žil střídavě na zámku v Krásném Březně a na zámku něm. rytířů v Dolní Dlouhé Loučce u Uničova, kde také na štědrý den 1938 zemřel. Je pohřben v hrobce pod věží v katedrále sv. Václava v Olomouci (na náhrobku kardinálova reliéfní socha).[Na začátek stránky]