Průvodce Okolo Brd

  Roželov, arcibiskupský zámečekLesní zámeček v zimě
Roželov je ves v Příbramském okrese, dnes část obce Hvožďany. Asi 300 m na sever od Mýta (část Roželova) v lese se nachází Roželovský zámeček, vybudovaný původně v roce 1852 jako myslivna. Od roku 1899 do 1916 tu bylo letní sídlo pražského arcibiskupa Lva Skrbenského z Hříště [1863-1938]. V 50-tých letech zde úřady držely v internaci vůdčí osobnosti českých katolíků. Internováni zde byli František Hála (24. srpna 1952 zde zemřel), Jan Šrámek a několik dní i arcibiskup Beran.
Patrová obdélná stavba s 3 rizality. V ose severního průčelí zděný vstupní rizalit, v ose jižního průčelí rizalit dřevěný dole s arkádou, nahoře prosklený. Východní rizalit byl původně kaplí. Na východním průčelí zasazeny litinové znakové desky.
Západně od budovy zámečku chatkový (pionýrský) tábor, který tu byl později vybudován.Ladislav Stehlík ve své knize "Země zamyšlená" píše, že zde v Roželově byl zastřelen poslední brdský vlk. Ve skutečnosti osud tomuto vlkovi přichystal daleko potupnější konec. Hladového a vysíleného ho tehdy ubodal sedlák z Roželova vidlema. Stalo se to kolem roku 1750.

A ještě jedna pozoruhodnost: v roce 1945 tudy probíhala demarkační linie mezi americkou a sovětskou armádou.

[Na začátek stránky]