Průvodce Okolo Brd: Dobříš

 


Josef Colloredo-Mannsfeld (1866 -1957)Josef Colloredo-Mansfeld
Josef II. kníže Colloredo-Mannsfeld se narodil 17.2.1866 v Praze a zemřel 21.2.1957 v Paříži.
Studoval na malostranském gymnáziu a potom práva ve Vídni. Po ukončení studií nastoupil diplomatickou dráhu, nejprve jako atašé v Berlíně, potom v Paříži.
Josef velice rád cestoval. Na počátku 20. století cestoval do Afriky, zejména do oblastí dnešního Súdánu (1901 - 1902), a do Severní Ameriky, do Wyomingu a na Aljašku (1904 - 1905).
V důsledku předčasné smrti svého otce Jeronýma zdědil Josef II. roku 1895 rodinné svěřenství a knížecí titul po svém dědečkovi, Josefovi I.
Přestože byl Josef dvakrát ženat (poprvé se oženil v roce 1903 s Lucií Sofií Zvonou Jonquet (1878-1940). Manželství však bylo v roce 1925 rozvedeno; podruhé se oženil s Marií Sidonií de Smit (1877-1973)) ani z jednoho manželství neměl děti. Rozhodl se proto adoptovat čtyři syny svého mladšího bratra Jeronýma. Roku 1925 byl také mezi ně přerozdělen rodový majetek. Umožňovalo to zrušení formy fideikomisu v roce 1924. Nejstarší, tehdy patnáctiletý, Josef Leopold dostal Opočno, Jeroným Medard Zbiroh, Vikardo Karel Dobříš a nejmladší Bedřich Jeroným malou nemovitost v Rakousku.
Jako mecenáš se zapsal věnováním lesních pozemků pro Sanatorium na Pleši.
Do života všech nejprve zasáhla válka a německá okupace a pak únorové události roku 1948. Dříve či později všichni Colloredo-Mannsfeldové Československo opustili. Již dříve trávil Josef II. většinu svého života ve Francii1), kam také po válce odešel a kde roku 1957 zemřel.
----------------------------
1)125 Rue de la Faisanderie, 75116 Paris

[Na začátek stránky]