Průvodce Okolo Brd: Březnice


ing. Jan Muzika (Muzyka), železniční stavitel [1832-1882]Jan Muzika (relíéf na pomníku lil V. Mašek v Karlíně)
ing Jan Muzika se narodil 21. června 1832 v Březnici a zemřel v Praze 30.5.1882.
Jan Muzika získal základní vzdělání na Hlavní škole v Březnici. Absolvoval pražskou polytechniku. Nejprve pracoval jako asistent stavební firmy Lanna a Šebek, která se ve spolupráci s podnikateli bratry Kleinovými podílela na stavbě železniční tratě Pardubice - Liberec. V letech 1860 až 1863 projektoval a trasoval dráhu Praha - Plzeň - Domažlice. V roce 1865 se stal přednostou železniční stanice Hořovice. V letech 1865 až 1868 se ve službách Vojtěcha Lanny podílel na stavbě železnice z Turnova do Kralup nad Vltavou. Vlastní podnikatelskou činnost zahájil v roce 1869. Mimo rozsáhlou aktivitu v Čechách projektoval výstavbu železnice v Bosně, v Srbsku a v Bulharsku.
Největší železniční stavbou v Čechách, kterou Muzika projektoval a vedl, byla železnice Rakovník - Zdice - Březnice - Protivín. Tuto trať se mu podařilo postavit v neuvěřitelně krátké době. Výstavba začala ihned po udělení stavebního povolení 13. 6. 1874. Poslední úsek trati dlouhé 152,8 km byl dostavěn 30. 4. 1876, přestože projekt musel být během stavby změněn. Za tuto národohospodářsky významnou stavbu byl vyznamenán titulem C.k. stavební rada (1882). Další vyznamenání: Zlatý záslužný kříž (1866) a řád Františka Josefa I. I. třídy.
Zemřel v necelých padesáti letech na zápal plic v Praze a zde měl také pohřeb. Pohřben byl ale v rodinné hrobce ve svém rodišti poblíž kostela sv. Rocha.

V Praze-Řeporyjích je po něm pojmenována ulice.


Hlavní díla:
 • Trasování a vedlejší projekty železnice Praha – Plzeň – Domažlice – hranice Bavorska (1860-1863)
 • Trasování a vedlejší projekty železnice Chrást u Plzně – Radnice
 • Trasování linie České severní dráhy, řízení stavby části trasy železnice Turnov – Kralupy nad Vltavou (zahájení provozu 16.10.1865)
 • Stavba části Buštěhradské hlavní dráhy Březno – Karlovy Vary (1869-1871)
 • Stavba části Buštěhradské hlavní dráhy Smíchov – Sedlec u Obrnic (1871-1873)
 • Projekt a stavba železnice Rakovník – Beroun – Zdice – Březnice - Protivín (13.06.1874-1875; zahájení provozu 20.12.1875)
 • Trasování a projekty železnic v Bosně, Srbsku, Bulharsku a Haliči (1876-1879)
 • Stavba trati Veleliby – Jičín (1881; zahájení provozu 15.11.1881) s odbočkami Křinec – Dymokury a Kopidlno – Libáň
 • Stavba trati Dymokury – Městec Králové (1880-1881; zahájení provozu 01.01.1882)
 • Stavba spojovací tratě Nusle – Modřany (1881-1882; zahájení provozu 01.03.1882)
 • Stavba trati Hradec Králové – Ostroměř (1881-1882; zahájení provozu 19.03.1882) s odbočkou Sadová – Smiřice (zahájení provozu 25.03.1882)
 • projekt a stavba tratě Praha – Dobříš (od 1881; zahájení provozu na 1. úseku posázavské dráhy 01.03.1882, zahájení provozu na úseku Modřany – Dobříš 22.09.1897)

Poznámka: Po změně technických norem bylo možno v Čechách stavět lokální tratě s méně přísnými pravidly. První drahou, stavěnou podle nových předpisů, byla trať Nusle - Modřany, která měla zajistit spojení Modřan s dráhou Vídeň - Tábor - Praha. Do té doby byla doprava z cukrovaru do Prahy zajišťována povozy nebo malými parníčky.
J. Muzika s K. Schnablem založili společnost České obchodní dráhy (BCB-Böhmischen Commerzialbahnen) s tím, že začnou pro cukrovary stavět síť drah, které by jim umožnily levnou dopravu surovin i výrobků. A dráha z Modřan do Nuslí měla být tou první. Dohoda o stavbě trati byla uzavřena na jaře 1881. Stavební práce proběhly rychle, nejobtížnějším úsekem se stala část Nusle - Krč, kde bylo třeba pod vrchem Bohdalec vystavět 94 m dlouhý tunel. Povolení pro nepravidelnou nákladní dopravu bylo vydáno 23.11.1881, zahájení osobního provozu proběhlo 1.3.1882.

-------------
Pramen: Janeček, Jaroslav: Ing. Jan Muzika a jeho velké zásluhy na stavbách železniční trati, Březnický zpravodaj, 10,11/2000

[Na začátek stránky]