Průvodce po Dalmácii: Hvar

 


akad. sochař Kuzma Kovačić (1952)

Kuzma Kovačić
Kuzma Kovačić se narodil v roce 1952 na Hvaru. Studoval na hvarském gymnáziu a v roce 1976 ukončil studium na Chorvatské akademii výtvarných umění (Akademija likovnih umjetnosti) v Záhřebu. Dnes je sám profesorem sochařství na Akademii umění (Umjetnička akademija Svenučilišta) ve Splitu.
Kovačić měl již okolo 30 samostatných a účastnil se okolo 150 kolektivních výstav, na kterých vystavoval své sochy, medaile, mince a modely svých veřejných prací. Z nich je nejvíce připomínán Oltar domovine v Medvedgradu z let 1993-1994 a Spomenik hrvatskoj slobody u Čapljini z roku 2003.
Kovačić je také autorem všech současných kunových mincí.
Hvar mu vděčí za vstupní vrata katedrály z let 1989-1990 a nový oltář tamtéž.


 


[Na začátek stránky]