Průvodce po Dalmácii: Hvar

 


Kostel Zvěstování P. Marie

Kostel Zvěstování (Annunciata)
Kostel Zvěstování P. Marie pochází ze 14 století. Na hlavním oltáři je obraz P. Marie z 16. stol. Napravo je oltář Sv. Barbory (benátská škola 1á. stol.). Oltář na levé straně je dílem barokního malíře T. Kukolji z Boky kotorské. Luneta renezanční fasády pochází od Niccola Fiorentina.


 


[Na začátek stránky]