Prostor - architektura, interiér, design

 

Jak nás vidí:

David Kulhánek, art&antiques, listopad 2003, str. 124-125

Aktivity obecně prospěšné společnosti Prostor se orientují na aktuální dění v oblasti architektury, interiéru a designu. Vyjmenované oblasti fungují jako "spojité nádoby", navzájem se prolínají a ovlivňují. Prostor se snaží informovat nejen o aktuálních trendech, ale hlavně mapovat a zviditelnit konkrétní realizace, které vznikly a vznikají v naší republice. Prostor svoji vydavatelskou, nakladatelskou i výstavní činností zpřehledňuje současnou produkci ve všech třech oborech.
V minulé dekádě a bohužel až dodnes vyrůstají stavby, které splňují kritéria ohyvatelnosti a uživatelského komfortu, ale jako o (hodnotné) architektuře o nich mluvit nelze. Na vzniku fenoménů, jako je tzv. podnikatelské baroko, které diskvalifikují architekturu i design, se podílí jak dědictví komunistické minulosti, tak import toho nejhloupějšího, co vzniklo v oblasti stavebnictví a návrhů interiéru ma západ od nás. Pro veřejnost je důležité, aby měla možnost konfrontace různých přístupů k bydlení - architektuře, interiéru a designu. Prostor se snaží poskytovat impulzy k získání základní orientace a chce především komplexně informovat o "zajímavych řešeních" v daných oblastech.
Asi nejvýraznějším počinem Prostoru je pravidelné vydávání ročenek architektury. Doposud vyšly 3 tyto publikace (Česká architektura 1999-2000; 2000-2001; 2001-2002) a čtvrtá ročenka (Česká architektura 2002-2003) vyjde na jaře 2004. Podobné ročenky o architektuře, ale hlavně o designu vycházejí i jinde, nikoli však v postkomunistických zemích. Ročenka, kterou vydává Prostor, je výjimečná i svým obsahovým pojetím. Každý rok je totiž osloven jeden činný architekt, kterému se zadá úkol, aby vybral zhruba 30 až 35 architektonických realizací. Kritériem je samozřejmě kvalita a termín dokončení stavby. Editor má při výběru volnou ruku, záleží plně na jeho odborném úsudku i etickém postoji, ke kterému je vázán i proto, že sám je aktivní jako jeden z potenciálně hodnocených. Úkolem editora je tedy výběr staveb a také napsání úvodního textu, který volbu zdůvodňuje a uvádí do souvislostí. Popisy jednotlivých projektů jsou pak sestaveny na základě oficiální dokumentace. Důležitou součástí ročenky je oddíl faktografie - informační apendix, který obsahuje detailní údaje o stavu č eského stavebnictví, o výsledcích velřejných soutěží, o udělených oceněních pro architekty, ale také seznam důležitých publikací o architektuře za dané období a výběr z výstav, přednášek a filmů o české architektuře a designu. Tento vyčerpávajicí záběr má hodnotu nejen dokumentační. Tím, že publikace obsaluje i anglickou verzi, stává se mezinárodně přístupným, uceleným svědectvím o stavu české architektury. Ročenka je každý rok slavnostně představena v jedné ze staveb zahrnutých do výběru. Během roku pak probíhají její prezentace v zahraničí. Editory jednotlivých ročenek dosud byli Pavel Pelčák, Marta Cajthamlová, Michal Kohout a v následujícím vydání to bude Jaroslav Wertig. Koordinátorem a autorem projektu je Dagrnar Vernerová, která také stojí za všemi dalšími aktivitami Prostoru.
Zůstaneme-li stále v oblasti architektury, stojí za to zmínit i další projekty, které byly realizovány od roku 1998, kdy byl Prostor založen. Hned jedním z prvních bylo vydání publikace a uspořádání výstavy Česká architektura 1989-1999 (autoři Petr Kratochvíl a Pavel Halík), která putovala po několika evropských zemích, a také výstava a katalog díla Evy Jiřičné (autoři Petr Kratochvíl a Peter Cook).
V roce 2002 vyšla kniha České inženýrské stavby od Miloslava Pavlíka. Kniha obsalhuje úvodní studii o historii inženýrské architektury u nás a výběr 22 staveb, novostaveb i rekonstrukcí starších objektů, které byly realizovány po roce 1990. Všechny zmíněné knihy obsahují i anglické překlady textů.
Nejdůležitější prací o designu, kterou Prostor inicioval, je kniha Český design 1995-2000. Jejím autorem je současný rektor Vvsoké školy uměleckoprumyslové Jiří Pelcl. Ačkoli kniha vyšla v roce 2001, v současné době je již téměř rozprodána. Obsahuje exkurz do historie českého designu 20. století a výběr realizovaných prací z oblasti designu nábytku, svítidel, věcí na stůl, textilu a výrobků z posledních let. Aktuální výstava v Obecním domě v Praze (Pro každý den - Současný český design, viz art&antiques, říjen 2003) je dalším pokračováním tohoto projektu; její součástí je i výtisk speciálních designových novin. Na výstavu naváže další kniha, pojednávající o dosud nezmapované oblasti průmyslového designu - Český průmyslový design (editorka Jana Pauly, kniha vyjde v roce 2004).
Cílem aktivit společnosti Prostor - architektura, interiér, design je šířit dobré zprávy o dobrých projektech různými cestami - publikováním knih, pořádáním výstav, přednášek i produkcí filmů. Kromě vlastních projektů Prostor umožňuje vydávání dalších, již hotových publikací (namátkou kniha o studiu Mimolimit). Prostor spolupracuje s grafickým studiem Najbrt a jeno stálými a osvícenými partnery téměř všech uskutečněných nekomerčních projektů jsou společnosti Techo, Rodop a Sipral.

PROSTOR Nábřežní 87/2 150 21 Praha 5 tel. 257 328 201 www.prostor.net


[Na začátek stránky]