OBSAH/CONTENTS

Stručně o českém inženýrském stavitelství > 10 Briefly about czech civil engineering>10
SILNIČNÍ STAVBY > 10 ROADS > 10
ŽELEZNIČNÍ STAVBY > 10 RAILWAYS > 10
MOSTNÍ KONSTRUKCE > 12 BRIDGES > 12
STOŽÁRY A VĚŽE > 15MASTS AND TOWERS > 16
TUNELY A ŠTOLY > 17TUNNELS AND GALLERIES > 18
METRO > 19UNDERGROUND RAILWAY > 19
KOLEKTORY > 22TUNNELS FOR PUBLIC SERVICES > 22
TECHNOLOGICKÉ STAVBY > 23TECHNOLOGICAL STRUCTURES > 24
VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY > 26WATER MANAGEMENT STRUCTURES > 27
KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY > 33BUILDING STRUCTURES > 34
INTELIGENTNÍ BUDOVY > 38INTELLIGENT BUILDINGS > 40
ZÁVĚR > 39CONCLUSION > 41
StavbyStructures
STAVBY TECHNOLOGICKÁ VĚŽ S ROZHLEDNOU VELKÝ KAMÝK U PÍSKU > 46TECHNOLOGY AND LOOKOUT TOWER ON VELKÝ KAMÝK NEAR PÍSEK > 46
PETŘÍNSKÁ ROZHLEDNA V PRAZE, GENERÁLNÍ REKONSTRUKCE > 50PETŘÍN LOOKOUT TOWER IN PRAGUE, GENERAL RECONSTRUCTION > 50
VÝROBNÍ HALY, VITERRA LOGISTIKPARK V RUDNÉ U PRAHY > 56PRODUCTION HALLS, VITERRA LOGISTIC PARK IN RUDNÁ > 56
STANICE METRA RAJSKÁ ZAHRADA V PRAZE > 60RAJSKÁ ZAHRADA UNDERGROUND STATION IN PRAGUE > 60
TUNELY METRA POD VLTAVOU V PRAZE > 66 TUNNELS OF PRAGUE UNDERGROUND UNDER THE VLTAVA RIVER BED > 66
POLDRY V POVODÍ ŘEKY TŘEBOVKA NA SVITAVSKU > 72POLDERS IN THE TŘEBOVKA RIVER BASIN NEAR SVITAVY > 72
PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA HISTORICKÉ ČÁSTI PRAHY, 2. ETAPA > 76 FLOOD PROTECTION OF THE HISTORICAL PART 0F PRAGUE, PHASE 2 > 76
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD V KOLÍNĚ > 80WASTE WATER TREATMENT PLANT IN KOLÍN > 80
SEVERNÍ TRIBUNA FOTBALOVÉHO STADIONU V LIBERCI > 84NORTHERN GRANDSTAND OF THE FOOTBALL STADIUM IN LIBEREC > 84
UMĚLÁ DRÁHA PRO SPORTY NA DIVOKÉ VODĚ V SYDNEY > 88ARTIFICIAL WILD WATER RACE TRACK IN SYDNEY > 88
VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA VE SVITAVÁCH > 90MULTIPURPOSE SPORTS HALL IN SVITAVY > 90
MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATI POŘÍČANY - KOLÍN > 94MODERNIZATION OF POŘÍČANY - KOLÍN RAILWAY LINE > 94
SEVERNÍ OBCHVAT CHEBU, 2. STAVBA > 98NORTHERN CHEB BYPASS, SECTION 2 > 98
DÁLNICE D8, ÚSEK ÚŽICE - NOVÁ VES > 102D8 MOTORWAY, SECTION ÚŽICE - NOVÁ VES > 102
VNITŘNÍ MĚSTSKÝ OKRUH V PLZNI, REKONSTRUKCE ULICE U TRATI > 106INNER URBAN RING IN PLZ EŇ, RECONSTRUCTION OF U TRATI STREET > 106
STRAHOVSKÝ TUNEL V PRAZE, 1. A 3. STAVBA > 112STRAHOV TUNNEL IN PRAGUE, SECTION 1 AND 3 > 112
PŘESTAVBA MOSTU PŘES VLTAVU V KAMÝKU NAD VLTAVOU > 118RECONSTRUCTION OF THE VLTAVA BRIDGE IN KAMÝK NAD VLTAVOU > 118
MOST PŘES LABE V LITOLI > 122BRIDGE ACROSS THE ELBE IN LITOL > 122
REKONSTRUKCE MOSTU PŘES DIVOKOU ORLICI V DOUDLEBECH NAD ORLICÍ > 126RECONSTRUCTION OF THE DIVOKÁ ORLICE BRIDGE IN DOUDLEBY NAD ORLICÍ > 126
REKONSTRUKCE MOSTU PŘES LABE V HRADCI KRÁLOVÉ > 130RECONSTRUCTION OF THE ELBE BRIDGE IN HRADEC KRÁLOVÉ > 130
PŘEMOSTĚNÍ VLTAVY A MALŠE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH > 136BRIDGING THE VLTAVA AND THE MALŠE IN ČESKÉ BUDĚJOVICE > 136