Umělá dráha pro sporty na divoké vodě v Sydney
Místo | Penrith Whitewater Stadium, Penrith - Sydney West, Austrálie
Autoři projektu | Peter Heeley (stavební a strojní řešení), Jaroslav Pollert (hydraulické, funkční a sportovní řešení)
Investor | Penrith City Council Sydney - Organizing Committee for the Olympic Games Sydney 2000
Náklady | 6,65 miI. AUD
Hlavní dodavatel | Pacific Power lnternational, Australia
Projekt | 1997-1998
Realizace | 1998-1999 (zkušební provoz); 2000 (zahájení provozu s otevřením olympijské vesnice pro OH Sydney 2000)
Charakteristické technické údaje |
Délka 320 m | Proměnná šířka 8 až 14 m | Průměrná hloubka vody 1 m | Max. sklon dna 1,5 % | Průtok 14 m3/s zajišťuje 6 čerpadel (1 rezerva) | Rozdíl hladin start a cíl 5,5 m | Rychlost vody v singularitách 4 až 5 m/s

Na úspěchu Olympijských her 2000 v Sydney se nemalou měrou podílela dokonalá stavební připravenost a funkčnost sportovišt. Jedním z nejúspěšnějších projektů se stala umělá dráha pro vodní slalom. Dosavadní konstrukce kanálů určených pro vodní slalom kopírovaly podélnou linii říčního toku. Autorský tým toto tradiční pojetí nahradil podkovovitým tvarem využívajícím uspořádání "stadionu", což divákům umožňuje sledovat každého závodníka od startu do cíle. Na začátku a konci betonového koryta dráhy povětšinou lichoběžníkového průřezu jsou vytvořeny bazény o rozměrech 20 x 50 m. Voda je čerpána z cílového bazénu propojeného s tréninkovým jezerem vzniklým ze štěrkoven vytěžených do startovního bazénu. K úspěchu progresivní hydrotechnické stavby také přispěly cenová účinnost návrhu (cena stavby nabízená organizačním výborem her byla 12,9 mil. AUD; realizace stála 6,65 mil. AUD), použití kombinace pevných překážek k vytvoření základního proudění a přemístitelných překážek k "doladění" proudění vody v kanálu i použití recyklovaných materiálů (plnivo do betonu - elektrárenské popílky). Pro diváky je určen vnější břeh (trvalá zatravněná tribuna pro 5000 diváků byla při OH provizorně rozšířena o 9000 míst k sezení), závodníci a funkcionáři mají vyhrazen vnitřní poloostrov. Dopravu kajaků, kánoí a komerčních nafukovacích raftů i s posádkami mezi startem a cílem zajišťuje pásový dopravnik šířky 1,2 m a délky 50 m. K základnímu vybavení náležejí provozní budovy pro uskladnění lodí, šatny, sprchy, kavárna a administrativní blok s recepcí.
Součástí projektové přípravy byl finanční plán příjmů z prodeje vstupenek na soutěže OH a komerční využití díla po dostavbě. Při průměrné ceně vstupenky 75 AUD na jeden den soutěže činil hrubý zisk téměř 4,5 mil. AUD. Po skončení OH kanál celoročně využívají domácí i zahraniční kanoisté, školy, záchranáři, policie, hasiči atd. Největší výdajovou položku činí cena elektřiny za čerpání vody v různých hodnotách podle sazeb denního odběrového diagramu. Od trvalého otevření pro OH dílo vykazuje čistý příjem mezi 100 až 150 tisíci AUD měsíčně.