Protipovodňová ochrana historické části Prahy - Druhá etapa
Místo | Praha 1 - Staré Město a Josefov
Projekt | Hydroprojekt, a.s., Jiří Suchý
Investor | Hlavní město Praha, odbor městského investora MHMP
Náklady | 45 mil. Kč
Hlavní dodavatelé | Vodní stavby Praha, a.s., stavební divize 03 (stavební část), Eko-systém, s.r.o. (mobilní hrazení), Zakládání staveb, a.s. (speciální zakládání)
Projekt | 1997-2000
Realizace | 1999-2000

Charakteristické technické údaje
Délka ochráněného pravého břehu Vltavy 2,8 km | Maximální výška bariéry mobilního hrazení 2,8 m | Navrženo na průtok při povodni v roce 1890

Způsob ochrany území před povodněmi je v ČR dán zákonnou úpravou. Zájem veřejnosti i úřadů - vzhledem k povinnostem správců toků a správních orgánů v ohrožených oblastech - navíc motivovaly ničivé záplavy na Moravě (1997), ve východních Čechách (1998) a nedávno i v jižních, středních a severních Čechách (2002).
Hlavní město Praha rozhodlo o zahájení realizace protipovodňové ochrany roku 1997. Použitý systém mobilních hradicích prvků má bez citelných zásahů v historické části města zabránit škodám na majetku včetně kulturních památek.
V rámci této stavby je zajištěna komplexní ochrana Starého Města a Josefova od Jiráskova po Štefánikův most. Její součástí jsou linie mobilního hrazení na nábřeží Masarykově, Smetanově a Na Františku, hrazení oblouků v pasáži Karlových lázní, zahrazení průchodu do Divadelní ulice a zabezpečení objektu čapadel u paláce Lažanských a u Novotného lávky. Jako opatření proti vniknutí vzduté vody do kanalizačního systému slouží hradidlové komory na stokách z dešťových oddělovačů u Národního divadla, na Alšově nábřeží a Na Františku a zabezpečení vyústění historických stok.
Trvalá část hrazení, která umožňuje osazení mobilních prvků a zabezpečuje chráněné území města proti průsakům vody pod hrazením, byla zabudována pod úroveň nábřeží. Na povrchu komunikací je viditelný pouze kamenný dosedací pásek šiřky 15 cm s nerezovými kotevními deskami o rozměru 30 x 20 cm. Prvky mobilního hrazení, tvořené svislými ocelovými sloupy s drážkami pro zasunutí těsněných vodorovných hliníkových trámců, jsou uloženy v kontejnerech v prostorách organizace, která zajišťuje pro hlavní město údržbu a organizaci montáže hrazení v případě hrozící povodně.
Mimo uvedenou stavbu bylo v roce 2000 realizováno v rámci výstavby hotelu Four Seasons mobilní hrazení v prostoru snížené části Alšova nábřeží. Mobilní prvky byly převedeny do majetku hlavního města, které zajišťuje jejich provoz.