Rekonstrukce mostu přes Divokou Orlici v Doudlebech nad Orlicí
Místo | Doudleby nad Orlicí (okres Rychnov nad Kněžnou)
Projekt | STRADA, v.o.s, Hradec Králové, Luboš Skrába a PROMO, spol. s r.o., Praha, Vladimír Jan
Spolupráce | Pavel Hrůza, Jiří Dohnálek
Investor | Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice
Technický dozor | Karel Levinský
Náklady | 18,26 miI. Kč
Hlavní dodavatel | Stavby silnic a železnic, a.s., závod 07 Hradec Králové, stavbyvedoucí Petr Volek
Dodavatel | Santech CZ, Rožnov pod Radhoštěm (injektáž)
Projekt | 1999
Realizace | 1999-2000

Charakteristické technické údaje |
Rozpětí oblouků 36,0 m | Vzepětí oblouků 7,2 m | Šířka mostu 12,18 m | Šířka vozovky 6,33 m | Šířka chodniků 2 x 1,50 m

Železobetonovou konstrukci mostu z roku 1932, který převádí silnici třetí třídy přes Divokou Orlici, tvoří dva oblouky s vodorovnými táhly, dolní roštová mostovka je zavěšena pomocí svislých závěsů. Konstrukce je uložena na ocelolitinových ložiscích - na levobřežní opěře jsou pevná, na pravobřežní opěře posuvná dvouválečková. Ložiska spočívají na opracovaných žulových kvádrech. Betonové opěry i na ně navazující nábřežní zdi jsou obloženy kyklopským zdivem. Most byl navržen podle předpisů platných ve třicátých letech.
Od té doby se však intenzita dopravy zvýšila a působení povětrnostních a dalších nepříznivých vlivů (zejména zimní solení vozovky) se spojilo s nedostatečnou údržbou. Most začal vykazovat poruchy, zároveň přestal vyhovovat požadavkům dopravy a bezpečnosti chodců. Účelem rekonstrukce se tak stalo prodloužení jeho životnosti, rozšíření chodníků, vozovky a zvýšení zatížitelnosti.
Mostovka byla zesílena spřaženou železobetonovou deskou. Nové konzoly vně oblouků posloužily pro přemístění tras chodníků; vznikla nová mostní vozovka včetně izolace a odvodnění. Železobetonové konstrukční prvky byly zesíleny a sanovány. Vodorovná táhla oblouků a svislé závěsy mostovky byly zesíleny vnějším předpětím monostrandy (předpínací ocelová lana s protikorozní ochrannou vrstvou). Neobvyklý zákrok znamenala objemová injektáž oblouků epoxidovou pryskyřicí s extrémně nízkou viskozitou. Byl vyvolán tím, že beton (zejména v oblasti patek) protkávaly drobné všesměrné trhliny, jež patrně způsobila chemická reakce mezi kamenivem a cementovým tmelem, což bylo zjištěno při obnažení oblouků. Další méně obvyklý postup představuje zesílení oblouků tepelně aktivovanou ocelovou bandáží (ovinutí průřezu příčnými ocelovými pásy). Při rekonstrukci nebyla opomenuta ani vizuální působivost mostu a zachování či obnovení jeho detailů.